Zadanie - znaleźć sumę zbiorów

Treść zadania:

Znaleźć sumę zbiorów: \(\lbrace x\in \mathbb{R}:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in \mathbb{R}:x<1 \rbrace\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A lub B nazywamy sumą zbiorów A i B. .

Wcześniej rozszyfrujemy jednak zapis \(\lbrace x\in \mathbb{R}:x>-1 \rbrace\). Oznacza on zbiór wszystkich takich liczb rzeczywistych x, które są większe od liczby -1. Z kolei zapis \(\lbrace x\in \mathbb{R}:x<1 \rbrace\) oznacza zbiór wszystkich liczb rzeczywistych mniejszych od 1. Jeśli oba zbiory zaznaczymy na osi liczbowej, łatwo znajdziemy sumę.

przedział

Zatem sumą obu zbiorów jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

ksiązki Odpowiedź

\(\lbrace x\in \mathbb{R}:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in \mathbb{R}:x<1 \rbrace = \mathbb{R}\)

© medianauka.pl, 2010-04-26, ZAD-829

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Zakreskować sumę zbiorów A, B i C, zilustrowanych na poniższym rysunku.

zbiory

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Znaleźć sumę zbiorów:

a) {1,2,3,4}, {3,4,5,6}, {a};

b) {0}, {1}, {0, 1};

c) {a}, {a, d}, {a, b, c}.

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.