Zadanie - znaleźć sumę zbiorów


Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = R

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A lub B nazywamy sumą zbiorów A i B. .

Wcześniej rozszyfrujemy jednak zapis \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace. Oznacza on zbiór wszystkich takich liczb rzeczywistych x, które są większe od liczby -1. Z kolei zapis \lbrace x\in R:x<1 \rbrace oznacza zbiór wszystkich liczb rzeczywistych mniejszych od 1. Jeśli oba zbiory zaznaczymy na osi liczbowej, łatwo znajdziemy sumę.

przedział

Zatem sumą obu zbiorów jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = R

ksiązki Odpowiedź

\lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace = R

© medianauka.pl, 2010-04-26, ZAD-829

Zadania podobne

kulkaZadanie - suma zbiorów, metoda graficzna
Zakreskować sumę zbiorów A, B i C, zilustrowanych na poniższym rysunku:
zbiory

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - suma zbiorów
Znaleźć sumę zbiorów:
a) {1,2,3,4}, {3,4,5,6}, {a}
b) {0}, {1}, {0,1}
c) {a}, {a,d}, {a,b,c}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.