Zadanie - suma zbiorów

Treść zadania:

Znaleźć sumę zbiorów:

a) {1,2,3,4}, {3,4,5,6}, {a};

b) {0}, {1}, {0, 1};

c) {a}, {a, d}, {a, b, c}.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A lub B lub C nazywamy sumą zbiorów A, B i C. Kluczowym słowem w poprzednim zdaniu jest "lub". Oznacza ono, że do sumy zbiorów należy każdy element, który należy do co najmniej jednego z tych zbiorów (A lub B lub C).

Podpunkt a)

{1,2,3,4}∪{3,4,5,6}∪{a}={1,2,3,4,5,6,a}

Skąd się wziął taki wynik? Element "1" należy do sumy zbiorów, bo należy do pierwszego zbioru, element "2" należy do sumy zbiorów, bo należy do pierwszego zbioru, element "3" należy do sumy zbiorów, gdyż należy do pierwszego lub drugiego zbioru, itd.

Podobnie postępujemy w pozostałych przypadkach:

Podpunkt b)

{0}∪{1}∪{0,1}={0,1}

Podpunkt c)

{a}∪{a,d}∪{a,b,c}={a,b,c,d}

ksiązki Odpowiedź

a) {1,2,3,4,5,6,a}
b) {1,2}
c) {a,b,c,d}

© medianauka.pl, 2010-04-26, ZAD-828

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Zakreskować sumę zbiorów A, B i C, zilustrowanych na poniższym rysunku.

zbiory

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Znaleźć sumę zbiorów: \(\lbrace x\in \mathbb{R}:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in \mathbb{R}:x<1 \rbrace\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.