Zadanie - iloczyn kartezjański zbiorów


Znaleźć iloczyn kartezjański zbiorów A i B, jeśli A={a,b}, B={a,b,c}

ksiązki Rozwiązanie zadania

Tworzymy wszystkie pary liczb, biorąc po jednym z elementów z każdego zbioru. Bierzemy pierwszy element zbioru A i dobieramy do niego pierwszy, drugi i trzeci element ze zbioru B. Następnie bierzemy drugi element ze zbioru A i dobieramy pierwszy, drugi i trzeci element ze zbioru B. Tworzymy pary, których zbiór tworzy iloczyn kartezjański zbioru A i B.

A\times B=\lbrace (a,a),(a,b),(a,c),(b,a),(b,b),(b,c)\rbrace

Istotne jest to, że najpierw wybieramy elementy ze zbioru A, dopiero potem elementy ze zbioru B, gdyż iloczyn kartezjański nie jest przemienny.

ksiązki Odpowiedź

A\times B=\lbrace (a,a),(a,b),(a,c),(b,a),(b,b),(b,c)\rbrace

© medianauka.pl, 2010-04-29, ZAD-836

Zadania podobne

kulkaZadanie - iloczyn kartezjański zbiorów
Znaleźć iloczyn kartezjański zbiorów A i B oraz B i A jeśli A={1}, B={2}


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - iloczyn kartezjański zbiorów
Znaleźć iloczyn kartezjański zbiorów N i A={1}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.