Zadanie - iloczyn kartezjański zbiorów


Znaleźć iloczyn kartezjański zbiorów A i B oraz B i A jeśli A={1}, B={2}

ksiązki Rozwiązanie zadania

Tworzymy wszystkie pary liczb, biorąc po jednym z elementów z każdego zbioru. Bierzemy pierwszy (jedyny) element zbioru A i dobieramy do niego pierwszy (jedyny) element ze zbioru B. Otrzymujemy w ten sposób iloczyn kartezjański zbiorów, który posiada tylko jedną parę liczb.

A\times B=\lbrace (1,2)\rbrace

Podobnie w przypadku iloczynu kartezjańskiego zbiorów B i A. Tworzymy wszystkie pary liczb, biorąc po jednym z elementów z każdego zbioru. Bierzemy pierwszy element zbioru B i dobieramy do niego pierwszy (jedyny) element ze zbioru A.

B\times A=\lbrace (2,1)\rbrace

Widać przy okazji, że iloczyn kartezjański nie jest przemienne, gdyż: A\times B\neq B\times A

ksiązki Odpowiedź

A\times B=\lbrace (1,2)\rbrace
B\times A=\lbrace (2,1)\rbrace

© medianauka.pl, 2010-04-29, ZAD-837

Zadania podobne

kulkaZadanie - iloczyn kartezjański zbiorów
Znaleźć iloczyn kartezjański zbiorów A i B, jeśli A={a,b}, B={a,b,c}


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - iloczyn kartezjański zbiorów
Znaleźć iloczyn kartezjański zbiorów N i A={1}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.