Zadanie - iloczyn kartezjański zbiorów


Znaleźć iloczyn kartezjański zbiorów N i A={1}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Tworzymy wszystkie pary liczb, biorąc po jednym z elementów z każdego zbioru. Bierzemy pierwszy element zbioru liczb naturalnych N (w zadaniu przyjęto, że liczba 0 należy do liczb naturalnych - nie w każdym kursie matematyki tak się przyjmuje) i dobieramy do niego pierwszy (jedyny) element ze zbioru A. Otrzymujemy w ten sposób iloczyn kartezjański zbiorów, który posiada nieskończenie wiele elementów (par liczb).

N\times A=\lbrace (0,1),(1,1),(2,1),(3,1),(4,1),...\rbrace

ksiązki Odpowiedź

N\times A=\lbrace (0,1),(1,1),(2,1),(3,1),(4,1),...\rbrace

© medianauka.pl, 2010-04-29, ZAD-838

Zadania podobne

kulkaZadanie - iloczyn kartezjański zbiorów
Znaleźć iloczyn kartezjański zbiorów A i B, jeśli A={a,b}, B={a,b,c}


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - iloczyn kartezjański zbiorów
Znaleźć iloczyn kartezjański zbiorów A i B oraz B i A jeśli A={1}, B={2}


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.