Zadanie - asymptoty wykresu funkcji

Treść zadania:

Znaleźć asymptoty funkcji \(f(x)=\frac{x^2-3}{x-2}\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Szukamy najpierw asymptoty poziomej, wobec tego obliczamy granicę funkcji w plus i minus nieskończoności

\(\lim_{x\to +\infty}{\frac{x^2-3}{x-2}}=\infty \)

\(\lim_{x\to -\infty}{\frac{x^2-3}{x-2}}=-\infty\)

Ponieważ nie istnieją skończone granice funkcji w plus i minus nieskończoności funkcja nie posiada asymptoty poziomej.

Szukamy asymptoty pionowej. Dziedziną naszej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych za wyjątkiem liczby 2. W tym punkcie szukamy asymptoty. Obliczamy granicę prawostronną i lewostronną w tym punkcie

\(\lim_{x\to 2^+}{\frac{x^2-3}{x-2}}=[\frac{1}{0^+}]=+\infty\)

\(\lim_{x\to 2^-}{\frac{x^2-3}{x-2}}=[\frac{1}{0^-}]=-\infty\)

Funkcja posiada asymptotę pionową obustronną o równaniu: \(x=2\)

Teraz znajdziemy asymptotę pochyłą. W tym celu obliczamy:

\(\frac{f(x)}{x}=\frac{\frac{x^2-3}{x-2}}{x}=\frac{x^2-3}{x(x-2)}=\frac{x^2-3}{x^2-2x}\)

oraz granicę

\(\lim_{x\to \pm \infty}{\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to \pm \infty}}{\frac{x^2-3}{x^2-2x}}=\lim_{x\to \pm \infty}{\frac{1-\frac{3}{x^2}}{1-\frac{2}{x}}}=1\)

która jest równa współczynnikowi a równania asymptoty ukośnej. Ponieważ \(a=1\), to mamy do czynienia z asymptotą ukośną. Wyznaczamy współczynnik \(b\). Najpierw obliczamy:

\(f(x)-ax=\frac{x^2-3}{x-2}-1\cdot x=\frac{x^2-3}{x-2}-\frac{x(x-2)}{x-2}=\frac{x^2-3-x^2+2x}{x-2}=\frac{2x-3}{x-2}\)

oraz granicę:

\(\lim_{x\to \pm \infty}{[f(x)-ax]}=\lim_{x\to \pm \infty}{\frac{2x-3}{x-2}=\lim_{x\to \pm \infty}{\frac{2-\frac{2}{x}}{1-\frac{2}{x}}}}=2\)

która jest równa współczynnikowi b równania asymptoty pochyłej. Mamy więc równanie asymptoty ukośnej:

\(a=1\)

\(b=2\)

\(y=ax+b\)

\(y=x+2\)

Chociaż z treści zadania to nie wynika, sporządźmy wykres funkcji, aby zobrazować sobie asymptoty i krzywą

Asymptoty poziome

ksiązki Odpowiedź

Funkcja posiada asymptotę asymptotę pionową \(x=2\) oraz pochyłą \(y=x+2\).

© medianauka.pl, 2010-09-26, ZAD-941

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć asymptoty funkcji \(f(x)=\frac{x^2-1}{4x^2}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.