zadanie

Zadanie 805 - długość łuku


Obliczyć długość łuku okręgu o kącie środkowym 30o i promieniu r=3.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

d=\frac{\alpha}{360}\cdot 2\pi r = \frac{30}{360}\cdot 2\pi \cdot 3=\frac{1}{12}\cdot 6\pi=\frac{\pi}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Długość łuku okręgu o kącie środkowym \alpha^o(kąt wyrażony w stopniach) i promieniu r jest równa

d=\frac{\alpha}{360}\cdot 2\pi r

Kąt środkowy ma miarę 30°. Promień okręgu jest dany i równy 3. Zatem długość łuku obliczamy następująco:

d=\frac{\alpha}{360}\cdot 2\pi r = \frac{30}{360}\cdot 2\pi \cdot 3=\frac{1}{12}\cdot 6\pi=\frac{\pi}{2}

ksiązki Odpowiedź

d=\frac{\pi}{2}

© Media Nauka, 2012-02-25

Zadania podobne

kulkaZadanie 804 - długość łuku
Obliczyć długość łuku wyznaczonego przez półokrąg o promieniu 4.

kulkaZadanie 806 - długość łuku okręgu
Jaką miarę ma kąt środkowy, jeżeli długość łuku okręgu na nim opartego jest równa \frac{3}{4}\pi a promień tego okręgu ma długość 3?