zadanie

Zadanie 370 - dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych


Wykonaj dzielenie pisemne: 125,25:2,5


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby wykonać dzielenie pisemne liczb 125,25:2,5 przesuwamy przecinek w obu liczbach w prawo tak długo, aż dzielnik stanie się liczbą naturalną. Mamy więc teraz równoważne dzielenie: 1252,5:25.

\underline{\ \ \ \ \ 50,1} \\ \ \ 1252,5:25 \\ \underline{-125}\\ \ \ \ \ \ \ \ 25\\ \ \ \ \ \ \underline{-25}\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0

ksiązki Odpowiedź

125,25:2,5=50,1

© Media Nauka, 2010-04-14

Zadania podobne

kulkaZadanie 364 - dzielenie pisemne liczb naturalnych
Wykonaj dzielenie pisemne:
a) 308210:245
b) 199980:36
c) 13332:11
d) 5582:4
e) 125:6

kulkaZadanie 369 - dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych
Wykonaj dzielenie pisemne: 458,24:1,22 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.