zadanie

Zadanie 428 - suma zbiorów


Znaleźć sumę zbiorów:
a) {1,2,3,4}, {3,4,5,6}, {a}
b) {0}, {1}, {0,1}
c) {a}, {a,d}, {a,b,c}


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a) {1,2,3,4} ∪ {3,4,5,6} ∪ {a} = {1,2,3,4,5,6,a}
b) {0} ∪ {1} ∪ {0,1} = {0,1}
c) {a} ∪ {a,d} ∪ {a,b,c} = {a,b,c,d}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A lub B lub C nazywamy sumą zbiorów A, B i C. Kluczowym słowem w poprzednim zdaniu jest "lub". Oznacza ono, że do sumy zbiorów należy każdy element, który należy do co najmniej jednego z tych zbiorów (A lub B lub C).

Podpunkt a)

{1,2,3,4} ∪ {3,4,5,6} ∪ {a} = {1,2,3,4,5,6,a}

Skąd się wziął taki wynik? Element "1" należy do sumy zbiorów, bo należy do pierwszego zbioru, element "2" należy do sumy zbiorów, bo należy do pierwszego zbioru, element "3" należy do sumy zbiorów, gdyż należy do pierwszego lub drugiego zbioru, itd.

Podobnie postępujemy w pozostałych przypadkach:

Podpunkt b)

{0} ∪ {1} ∪ {0,1} = {0,1}

Podpunkt c)

{a} ∪ {a,d} ∪ {a,b,c} = {a,b,c,d}

ksiązki Odpowiedź

a) {1,2,3,4,5,6,a}
b) {1,2}
c) {a,b,c,d}

© Media Nauka, 2010-04-26

Zadania podobne

kulkaZadanie 427 - suma zbiorów, metoda graficzna
Zakreskować sumę zbiorów A, B i C, zilustrowanych na poniższym rysunku:
zbiory

kulkaZadanie 429 - znaleźć sumę zbiorów
Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbrace