Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Żółw żółtobrzeżny
(Cuora flavomarginata)

Żółw żółtobrzeżny (Cuora flavomarginata) to żółw wodny. Jego karapaks jest mocno wysklepiony. Jest też żółwiem pudełkowym, to znaczy potrafiącym szczelnie zamknąć swoje ciało w pancerzu. Brzeg pancerza jest żółty - stąd nazwa zwierzęcia.

Żółw żółtobrzeżny (Cuora flavomarginata)
Zdjęcie okazu z ZOO we Wrocławiu © medianauka.pl

Nazwa gatunku
Żółw żółtobrzeżny (Cuora flavomarginata)
Nazwy obce
angielska: Yellow-margined Box Turtle
czeska: Želva lemovaná, Kuora žlutoboká
hiszpańska: Tortuga de caja china
Pierwsze opisanie gatunku
(Gray, 1863)
Obszar występowania
Europa - nie; Polska - nie;
Azja - tak;
Afryka - nie;
Ameryka Północna - nie;
Ameryka Południowa - nie;
Australia - nie;
Antarktyda - nie;
Wielkość
Brak danych.
Systematyka
Domena: Eukarionty (Eukaryota)
Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
Typ: Strunowce (Chordata)
Gromada: Gady (Reptilia)
Rząd: Żółwie (Testudines)
Rodzina: Batagurowate, batagury (Bataguridae)

Występowanie i środowisko

Występuje na Filipinach i na wyspie Sulawesi.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Pożywienie

Jest wszystkożerny. Zjada ślimaki, owoce, węże.

Rozmnażanie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia status IUCN - EN

Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem - przypisuje się mu bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim w niedalekiej przyszłości. Ma status EN w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia i grafiki - galeria

terrarium

Hodowla - informacje dla hodowców

Rodzaj terrarium i wyposażenie: Konieczne jest terrarium z częścią lądową (40-50%) i wodną, wyposażone w skały oraz korzenie.

Inne warunki chowu: Nie ma konieczności zimowania.

Temperatura: Temperatura powietrza: 26-30°C.
Temperatura wody: do 24-30°C.
Nie wolno dopuszczać do temperatury poniżej 18°C

Wilgotność: Brak danych.

Pokarm: Podajemy pokarm mieszany.

Rozmnażanie: Brak danych.

Ograniczenia prawne: Wymagana jest rejestracja; zwierzę jest wymienione w dodatku B do rozporządzenia UE 338/97 oraz 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Ponadto został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla Cuora flavomarginata dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych.
Czytaj więcej.
(UWAGA! Zawsze sprawdź samodzielnie aktualność przepisów w zakresie hodowli zwierząt. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników w tym zakresie.)


© medianauka.pl, 2013-04-26, GAT-468


Polecamy koszyk

Ptaki świata
Ptaki świata

17.05 PLN
Przed Incalem
Przed Incalem

115.1 PLN


© Media Nauka 2008-2017 r.