Żółwie

Żółwie (Testudines) to rząd gadów, który liczy dziś 245 gatunków w 87 rodzajach, 13 rodzinach i 2 podrzędy. W Polsce żyje 1 gatunek z tego rzędu gadów. Żółwie pojawiły się 200 milionów lat temu i są starsze od dinozaurów. Żółwie dzielimy na dwa podrzędy: skrytoszyjne (Cryptodira) oraz bokoszyjne (Pleurodira). Te pierwsze potrafią esowato wyginać szyję i chować ją do pancerza. Należą tu żółwie morskie i część lądowych. Te drugie chowają głowę pod boczną krawędź pancerza.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny
Platysternidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występująPodocnemididae


Liczba gatunków: 7
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Batagurowate, batagury

Bataguridae, Geoemydidae


Liczba gatunków: 58
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Pelomeduzowate

Pelomedusidae


Liczba gatunków: 10
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Skorpuchowate

Chelydridae


Liczba gatunków: 2
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Żółwiaki

Trionychidae


Liczba gatunków: 26
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Żółwie lądowe

Testudinidae


Liczba gatunków: 50
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Żółwie miękkoskórkowate

Carettochelydae

Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Żółwie morskie

Cheloniidae


Liczba gatunków: 7
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Żółwie mułowe

Kinosternidae


Liczba gatunków: 23
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Żółwie skórzaste

Dermochelyidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Żółwie słodkowodne, żółwie błotne

Emydidae

Liczba gatunków: 48
Liczba gatunków w Polsce: 1

Żółwie wężoszyjne

Chelidae


Liczba gatunków: 40
Liczba gatunków w Polsce: nie występują


Inne rodziny

Występowanie i środowisko

Są obecne w wodach i na lądach całego świata w strefie tropikalnej i umiarkowanej. Przystosowały się do życia w różnych środowiskach. Zasiedlają pustynie, sawanny, równiny, łąki, lasy, góry, oceany i morza, wody śródlądowe.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.


Morfologia i anatomia

Cechy charakterystyczne żółwi to pancerz złożony z dwóch warstw: zewnętrznej utworzonej z tarcz rogowych i wewnętrznej utworzonej z przekształconych kości kręgosłupa i żeber. Grzbietowa część to karapaks, brzuszna to plastron. Obie części łączą się za pomocą mostu, który bywa ruchomy, twardy lub miękki. Żółwie posiadają zawsze ogon i odnóża w kształcie słupów u żółwi lądowych i wioseł u żółwi wodnych. Żółwie lądowe potrafią chować kończyny do pancerza.

Żółwie nie posiadają zębów, zamiast nich są rogowe listwy. Obecne są ruchome powieki i są one rozdzielone, nie występują otwory uszne i ucho środkowe. Otwór kloakalny ustawiony jest wzdłużnie.

Rozmnażanie

Żółwie są jajorodne. Zawsze samica składa jaja na lądzie w piasku. Ani samiec ani samica nie opiekują się młodymi. Młode instynktownie radzą sobie same. Zapłodnienie jest wewnętrzne. Okres inkubacji trwa 1-3 miesiące, choć u jednego gatunku trwa nawet 1,5 roku. Gady te nie są zbyt płodne. Najczęściej samica składa zaledwie kilka jaj. Wiele młodych ginie w pierwszych chwilach życia po wykluciu. Duże osobniki składają do 150 jaj.

Pożywienie

Podstawę pokarmu stanowią rośliny, wiele gatunków jest mięsożernych.

Ochrona i zagrożenia

Aż 79 gatunków żółwi wodnych i lądowych jest zagrożonych wyginięciem i znajduje się w Czerwonej Księdze IUCN zwierząt zagrożonych.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Brak danych.


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

      Żółw błotny: Trwa sen zimowy żółwia błotnego
         Żółw błotny: Trwa okres godowy żółwia błotnego
          Żółw błotny: Samica żółwia błotnego składa jaja
          Żółw błotny: Z jaj wylęgają się żółwie błotne, które wychodzą z ziemi dopiero wiosną
     Żółw błotny: Trwa okres aktywności życiowej żółwia błotnego.
          Żółw grecki: Okres składania jaj u żółwia greckiego.
Pokaż tylko bieżące wydarzeniaPowiązane quizy

Gady Polski — quiz

Liczba pytań: 24
Quiz szkolny
Quiz dla każdego
Średni wynik:
18.33 / 76.38%
2024-01-21


Jaki jest największy żółw na świecie?
Który z żółwi jest rekordzistą pod względem rozmiarów i ciężaru? Gdzie można spotkać największego żółwia świata?


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-22
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.