Dendrocygna

Dendrocygna to rodzaj ptaków z rodziny kaczkowatych, do którego zaliczamy 8 gatunków. W Polsce nie występują w przyrodzie ptaki z tego rodzaju.

Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Gatunki

Wykaz gatunków.


Inne gatunki

  • Drzewica karaibska (Dendrocygna arborea)
  • Drzewica wędrowna (Dendrocygna arcuata)
  • Drzewica plamista (Dendrocygna guttata)
  • Drzewica indyjska (Dendrocygna javanica)

Występowanie i środowisko

Ptaki te występuje na całym świecie w strefie zwrotnikowej.

Morfologia i anatomia

Przeciętna długość ciała to 50 cm, ciężar zaś około 1 kg.

Rozmnażanie

Jaja wysiaduje zarówno samica jak i samiec.Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN - Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek - Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/
  • pod red. Przemysława Busse - Mały Słownik Zoologiczny - PTAKI t.I i II, ISBN 83-214-0043-4, Wiedza Powszechna 1990

© medianauka.pl, , RODZAJ-213
Data aktualizacji artykułu: 2021-04-24©® Media Nauka 2008-2023 r.