Blaszkodziobe

Blaszkodziobe (Anseriformes) to rząd ptaków, który liczy liczy dziś 2 rodziny oraz łącznie 165 gatunków. W Polsce występuje około 50 gatunków.

Ptaki z tego rzędu mają zwykle krótkie nogi, których palce są połączone błoną pławną. Są zwykle barwnie upierzone. Dziób zawsze zakończony rogowym wyrostkiem w kształcie haczyka. Ptaki te przecedzają wodę w jamie dziobowej. Na dziobie występują blaszki, które ułatwiają pobieranie pokarmu. Zwykle mają długie szyje. Pióra nie nasiąkają wodą, dzięki ich budowie i pokrywaniu ich tłuszczem z gruczołu kuprowego. Ptaki z tego rzędu poświęcają dużo czasu na codzienną toaletę. Upierzenie bardzo różne, często występuje biel, czerń, zdarza się, że samce są kolorowo ubarwione, samice mają barwy ochronne, ale nie jest to regułą. Ubarwienie jednolite występuje rzadko.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Kaczkowate
Kaczkowate

Anatidae

Występowanie i środowisko

Żyją na wszystkich kontynentach świata za wyjątkiem Antarktydy. Są obecne tam, gdzie znajdują się zbiorniki wody słodkiej i przy nadbrzeżnych mokradłach. Skrzydłoszpony preferują otwarte tereny trawiasto-bagniste.

Tryb życia i zachowanie

Kaczkowate prowadzą wodno-lądowy tryb życia.


Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Jedna trzecia gatunków gniazduje w dziuplach lub norach, inne gatunki budują gniazda pośród roślin, na drzewach lub półkach skalnych. Samica składa 2-14 jaj jednolicie ubarwionych. Okres inkubacji trwa 21-44 dni. Młode prawie od razu u większości gatunków są dość samodzielne.

Pożywienie

Blaszkodziobe przyjmują pokarm zwierzęcy i roślinny. Zjadają ryby, skorupiaki, mięczaki, owady, liście, pędy, korzonki, nasiona.

Ochrona i zagrożenia

Krytycznie zagrożone są kazarka czubata, podgorzałka madagaskarska, tracz brazylijski i dwa inne gatunki. Siedem gatunków jest zagrożonych, 14 narażonych. Tracza auklandzkiego uznano za wymarłego.

Ciekawostki

Z tego rzędu wywodzi się takie ptactwo domowe jak: kaczka piżmowa, gęś domowa, kaczka domowa, gęś garbonosa. Są hodowane na całym świecie dla mięsa, jaj oraz pierza. Są też gatunki ozdobne.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-1


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
krzyżówka
          

Krzyżówki, które zimowały poza naszym krajem przylatują do Polski.

         

Krzyżówki składają jaja.

           

Krzyżówki odlatują na zimowiska, część zostaje w kraju.

ukryj/pokaż
łabędź niemy
          

Przylatują do kraju łabędzie nieme.

          

Łabędzie nieme składają jaja.

          

Odlatują z kraju łabędzie nieme.

ukryj/pokaż
świstun
    

Trwają przeloty świstuna w Polsce. To okres zimowania tego ptaka, także w Europie.

         

Trwa okres lęgowy świstuna.

ukryj/pokaż
gęgawa
          

Przylatuje do nas gęgawa.

          

Gęgawy składają jaja.

         

Gęgawy odlatują z kraju.

ukryj/pokaż
ohar
         

Trwa okres lęgowy ohara.

         

Ohary gromadzą się na pierzowiska.

ukryj/pokaż
gęś białoczelna
    

Przez terytorium naszego kraju przelatuje gęś białoczelna.

ukryj/pokaż
gęś zbożowa
           

Przez terytorium naszego kraju przelatuje gęś zbożowa w kierunku Skandynawii.

ukryj/pokaż
łabędź krzykliwy

Możliwość obserwacji w Polsce łabędzi krzykliwych.

ukryj/pokaż
krakwa
   

W Polsce przebywają krakwy.

           

Samica krakwy składa jaja.

ukryj/pokaż
płaskonos
  

Okres występowania w Polsce płatkonosa.

ukryj/pokaż
cyraneczka
  

Okres występowania w Polsce cyraneczki.

         

Samica cyraneczki składa jaja.

ukryj/pokaż
cyranka
     

Okres występowania w Polsce cyranki.

ukryj/pokaż
rożeniec
   

Okres występowania w Polsce rożeńce.

          

Rożeńce przystępują do lęgów.

ukryj/pokaż
hełmiatka

Okres występowania w Polsce hełmiatki.

ukryj/pokaż
czernica

Okres występowania w Polsce czernicy.

          

Samica czernicy składa jaja, a samce zaczynają się pierzyć.

ukryj/pokaż
gągoł

Okres występowania w naszym kraju gągoła. Zimę ptak ten spędza na niezamarzających rzekach i jeziorach.

          

Samica gągoła w dziupli drzewa, czasem na dużej wysokości, składa jaja.

ukryj/pokaż
edredon

Okres występowania w naszym kraju edredona. Najczęściej jest jednak spotykany zimą.

         

Okres lęgowy edredona.

ukryj/pokaż
nurogęś

Okres występowania w naszym kraju nurogęsi.

         

Nurogęś przystępuje do lęgów.

ukryj/pokaż
szlachar
         

Do Polski przylatuje szlachar.

          

Okres rozrodu szlachara.

         

Szlachar odlatuje na zimowiska.

ukryj/pokaż
lodówka
      

Okres zimowania w Polsce lodówki.

ukryj/pokaż
uhla
     

Okres zimowania w Polsce uhli.

ukryj/pokaż
głowienka
        

Okres lęgowy głowienki.

          

Do Polski przylatuje część populacji głowienki.

        

Część populacji głowienki odlatuje na zimowiska.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.