Blaszkodziobe

Blaszkodziobe (Anseriformes) to rząd ptaków, który liczy liczy dziś 2 rodziny oraz łącznie 165 gatunków. W Polsce występuje około 50 gatunków.

Ptaki z tego rzędu mają zwykle krótkie nogi, których palce są połączone błoną pławną. Są zwykle barwnie upierzone. Dziób zawsze zakończony rogowym wyrostkiem w kształcie haczyka. Ptaki te przecedzają wodę w jamie dziobowej. Na dziobie występują blaszki, które ułatwiają pobieranie pokarmu. Zwykle mają długie szyje. Pióra nie nasiąkają wodą, dzięki ich budowie i pokrywaniu ich tłuszczem z gruczołu kuprowego. Ptaki z tego rzędu poświęcają dużo czasu na codzienną toaletę. Upierzenie bardzo różne, często występuje biel, czerń, zdarza się, że samce są kolorowo ubarwione, samice mają barwy ochronne, ale nie jest to regułą. Ubarwienie jednolite występuje rzadko.

Rodziny

Alfabetyczny wykaz opublikowanych rodzin.

Nazwa rodzinyNazwa
łacińska
Liczba gatunków Czy występuje
w Polsce?
ŚwiatPolska
bezpłetwceAnseranatidae10Nie
kaczkowateAnatidae16837Tak
skrzydłoszponyAnhimidae30Nie


Występowanie i środowisko

Żyją na wszystkich kontynentach świata z wyjątkiem Antarktydy. Są obecne tam, gdzie znajdują się zbiorniki wody słodkiej i przy nadbrzeżnych mokradłach. Skrzydłoszpony preferują otwarte tereny trawiasto-bagniste.

Tryb życia i zachowanie

Kaczkowate prowadzą wodno-lądowy tryb życia.


Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Jedna trzecia gatunków gniazduje w dziuplach lub norach, inne gatunki budują gniazda pośród roślin, na drzewach lub półkach skalnych. Samica składa 2-14 jaj jednolicie ubarwionych. Okres inkubacji trwa 21-44 dni. Młode prawie od razu u większości gatunków są dość samodzielne.

Pożywienie

Blaszkodziobe przyjmują pokarm zwierzęcy i roślinny. Zjadają ryby, skorupiaki, mięczaki, owady, liście, pędy, korzonki, nasiona.

Ochrona i zagrożenia

Krytycznie zagrożone są kazarka czubata, podgorzałka madagaskarska, tracz brazylijski i dwa inne gatunki. Siedem gatunków jest zagrożonych, 14 narażonych. Tracza auklandzkiego uznano za wymarłego.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Z tego rzędu wywodzi się takie ptactwo domowe jak: kaczka piżmowa, gęś domowa, kaczka domowa, gęś garbonosa. Są hodowane na całym świecie dla mięsa, jaj oraz pierza. Są też gatunki ozdobne.


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

    Bernikla obrożna: Przeloty bernikli obrożnej.
  Cyraneczka: Okres występowania w Polsce cyraneczki.
         Cyraneczka: Samica cyraneczki składa jaja.
     Cyranka: Okres występowania w Polsce cyranki.
Czernica: Okres występowania w Polsce czernicy.
          Czernica: Samica czernicy składa jaja, a samce zaczynają się pierzyć.
Edredon: Okres występowania w naszym kraju edredona. Najczęściej jest jednak spotykany zimą.
         Edredon: Okres lęgowy edredona.
Gągoł: Okres występowania w naszym kraju gągoła. Zimę ptak ten spędza na niezamarzających rzekach i jeziorach.
          Gągoł: Samica gągoła w dziupli drzewa, czasem na dużej wysokości, składa jaja.
          Gęgawa: Przylatuje do nas gęgawa.
          Gęgawa: Gęgawy składają jaja.
         Gęgawa: Gęgawy odlatują z kraju.
    Gęś białoczelna: Przez terytorium naszego kraju przelatuje gęś białoczelna.
    Gęś krótkodzioba: Okres występowania w Polsce gęsi krótkodziobej.
    Gęś mała: Przeloty przez Polskę gęsi małej.
           Gęś zbożowa: Przez terytorium naszego kraju przelatuje gęś zbożowa w kierunku Skandynawii.
     Gęś zbożowa: Przeloty stad dzikich gęsi nad Polską.
        Głowienka: Okres lęgowy głowienki.
          Głowienka: Do Polski przylatuje część populacji głowienki.
        Głowienka: Część populacji głowienki odlatuje na zimowiska.
Hełmiatka: Okres występowania w Polsce hełmiatki.
   Krakwa: W Polsce przebywają krakwy.
           Krakwa: Samica krakwy składa jaja.
          Krzyżówka (zwyczajna): Krzyżówki, które zimowały poza naszym krajem przylatują do Polski.
         Krzyżówka (zwyczajna): Krzyżówki składają jaja.
           Krzyżówka (zwyczajna): Krzyżówki odlatują na zimowiska, część zostaje w kraju.
      Lodówka: Okres zimowania w Polsce lodówki.
     Łabędź czarnodzioby: W tym okresie odbywa się migracja łabędzia czarnodziobego i przeloty przez Polskę.
Łabędź krzykliwy: Możliwość obserwacji w Polsce łabędzi krzykliwych.
          Łabędź niemy: Przylatują do kraju łabędzie nieme.
          Łabędź niemy: Łabędzie nieme składają jaja.
          Łabędź niemy: Odlatują z kraju łabędzie nieme.
     Markaczka: Zimuje u nas markaczka.
          Markaczka: Okres rozrodu markaczki.
Nurogęś: Okres występowania w naszym kraju nurogęsi.
         Nurogęś: Nurogęś przystępuje do lęgów.
    Ogorzałka: Ogorzałka występuje w Polsce.
         Ohar: Trwa okres lęgowy ohara.
         Ohar: Ohary gromadzą się na pierzowiska.
  Płaskonos: Okres występowania w Polsce płatkonosa.
          Podgorzałka: Okres rozrodczy podgorzałki.
         Podgorzałka: Podgorzałka przylatuje do Polski.
        Podgorzałka: Podgorzałka odlatuje na zimowiska.
   Rożeniec: Okres występowania w Polsce rożeńce.
          Rożeniec: Rożeńce przystępują do lęgów.
         Szlachar: Do Polski przylatuje szlachar.
          Szlachar: Okres rozrodu szlachara.
         Szlachar: Szlachar odlatuje na zimowiska.
    Świstun: Trwają przeloty świstuna w Polsce. To okres zimowania tego ptaka, także w Europie.
         Świstun: Trwa okres lęgowy świstuna.
     Uhla: Okres zimowania w Polsce uhli.
Pokaż tylko bieżące wydarzeniaPowiązane quizy

Ptaki Polski — quiz

Liczba pytań: 30
Quiz szkolny
Średni wynik:
20.8 / 69.33%
2024-01-18


Jaki ptak najgłębiej nurkuje?
Wśród ptaków mamy także takie, które opanowały środowisko wodne. Który z gatunków najgłębiej nurkuje?
Jaki ptak najszybciej pływa?
Wśród ptaków mamy także takie, które opanowały środowisko wodne. Który z gatunków najszybciej pływa?
Jaki ptak znosi najwięcej jaj?
Wszystkie ptaki znoszą jaja i wysiadują je, aby zachować ciągłość gatunku. Które ptaki znoszą ich najwięcej? Czy są to nasze zwykłe kury domowe, czy też inne ptaki?
Dlaczego ptaki lecą w kluczu?
W stadach duże ptaki na długich dystansach tworzą w locie szyk klucza w kształcie litery V. Dlaczego tak się dzieje?


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-1
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.