Somateria

Somateria to rodzaj ptaków z rodziny kaczkowatych, do którego zaliczamy 3 gatunki, z czego w Polsce można spotkać 2.

Dymorfizm płciowy silnie zaznaczony. Samiec ma czarno-białe upierzenie, a na głowie często barwne plamy. Samica zwykle szaro-brązowa.

Gatunki

Wykaz gatunków.


EdredonEdredon PL Lęgowy sporadycznie Przelotny / przylatujący Nieliczny

Somateria mollissima

To jedna z naszych największych i najrzadziej spotykana morska kaczka. Ma dużą głowę, krótką szyję, charakterystyczne płaskie czoło, którego przedłużeniem jest dziób. Prowadzi stadny tryb życia.


Edredon okazały, turkanEdredon okazały, turkan PL Zalatujący

Somateria spectabilis

Edredon okazały, turkan (Somateria spectabilis) to gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych. To jedna z najpiękniej ubarwionych kaczek. Bardzo rzadko obserwowany zimą w Polsce nad Bałtykiem. Występuje w tundrze na morskich wybrzeżach.


Edredon okularowy
Edredon okularowy

Somateria fischeri

Edredon okularowy (Somateria fischeri) to gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych. Dymorfizm płciowy bardzo wyraźny. Samiec ma biały wierzch i czarny spód oraz pierś. Wokół oczu w kształcie łezki biała plama w czarnej obwódce, reszta głowy zielonkawa.
Zdjęcia - galeriaWystępowanie i środowisko

Ptaki te występują w Azji, Europie o raz Ameryce Północnej.

Morfologia i anatomia

Długość ciała 47-70 cm, a rozpiętość skrzydeł do 100 cm.

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

Edredon: Okres występowania w naszym kraju edredona. Najczęściej jest jednak spotykany zimą.
         Edredon: Okres lęgowy edredona.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.


Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN - Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • pod red. Przemysława Busse - Mały Słownik Zoologiczny - PTAKI t.I i II, ISBN 83-214-0043-4, Wiedza Powszechna 1990
  • Mielczarek Paweł, Kuziemko Marek - Kompletna lista ptaków świata, Wydział Biologii : Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 http://listaptakow.eko.uj.edu.pl/

© medianauka.pl, , RODZAJ-216
Data aktualizacji artykułu: 2021-04-30Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.