Funkcja potęgowa

Funkcja potęgowa o wykładniku rzeczywistym \(a\) jest to funkcja w postaci:

\(y=x^a\)

Przykłady

Przykłady funkcji potęgowych:

  • \(y=x^2\)
  • \(y=x^{-1}\), czyli \(y=\frac{1}{x}\)
  • \(y=x^{\frac{1}{2}}\), czyli \(y=\sqrt{x}\)
  • \(y=x^{\pi}\)

Dziedzina funkcji potęgowej

Dziedzina funkcji potęgowej jest uzależniona od wartości wykładnika.

Wykładnik Dziedzina funkcji potęgowej
\(a\in \mathbb{C}, a\geq 0\)\(\mathbb{R}\)
\(a\in \mathbb{C}, a<0\) \(\mathbb{R}\setminus{\lbrace}0\rbrace\)
\(a\in \mathbb{R}\setminus \mathbb{C}, a>0\) \(\mathbb{R}_+\cup{\lbrace}{0}\rbrace\)
\(a\in \mathbb{R}\setminus \mathbb{C}, a<0\)\(\mathbb{R}_+\)

Własności funkcji potęgowej

Funkcja potęgowa jest parzysta dla wykładników naturalnych parzystych i nieparzysta dla wykładników naturalnych nieparzystych.

W dalszej części lekcji omawiamy wykres funkcji potęgowej.

Pytania

Czy funkcja kwadratowa jest funkcją potęgową?

Co do zasady funkcja kwadratowa nie jest funkcją potęgową. Jedynie szczególny przypadek funkcji kwadratowej można nazwać funkcją potęgową, a mianowicie jednomian \(f(x)=x^2\).

Czy funkcja wykładnicza jest funkcją potęgową?

Nie. Funkcja wykładnicza charakteryzuje się tym, że niewiadoma znajduje się w wykładniku potęgi, a w funkcji potęgowej niewiadoma znajduje się w podstawie potęgi. To dwie różne funkcje o różnych własnościach.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2009-10-10, A-353
Data aktualizacji artykułu: 2023-04-26Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.