Grubosz

Grubosz (Polysarcus denticauda) to gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych, jeden z największych przedstawicieli podrodziny długoskrzydlakowatych. Ciało jest zielone, czasem brązowawe. U samca na przedpleczu widać charakterystyczne siodło. Skrzydła są szczątkowe i mają żółty kolor, często z zielonymi plamami. U samic skrzydła są schowane pod tarczką szyjną. U samców widoczne są płytki subgenitalne, u samic zagięte ku górze pokładełko, ząbkowane na końcu.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Grubosz (Polysarcus denticauda)

© MF Photo - stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

W Polsce mamy pojedyncze doniesienia o występowaniu tego gatunku w południowej części kraju. Preferuje bujne łąki.

Tryb życia i zachowanie

Postać dorosłą można obserwować krótko, bo od czerwca do połowy lipca. Śpiew jest głośny i złożony z pięciu faz.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 22-44 mm.

Pożywienie

Gatunek ten żeruje na roślinności zielnej.

Rozmnażanie

Zdarzają się masowe pojawy jak u szarańczy.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

          Okres występowania postaci dorosłej grubosza.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Pokrewne gatunki owadów


Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2019-03-24, GAT-14995
©® Media Nauka 2008-2023 r.