Pasikonikowate

Pasikonikowate (Tettigoniidae) to rodzina owadów z rzędu prostoskrzydłych, która liczy dziś około 500 gatunków. W Polsce żyje 13 gatunków z tej rodziny. Niektórzy autorzy literatury klasyfikują w tej rodzinie także długoskrzydlaki, nadrzewki, siodlarki oraz niezdarki.

To średniej lub dużej wielkości owady o spłaszczonym bocznie ciele, zielonym lub brązowawym kolorze. Mają długie, nitkowate czułki. Skrzydła mogą być dobrze wykształcone, o długości zredukowanej lub nie występują wcale. Samice mają długie pokładełko, jego długość jest różna u poszczególnych gatunków. Stopy mają budowę czteroczłonową. Na przednich goleniach znajduje się narząd słuchu.

Występowanie i środowisko

To owady terenów otwartych, szczególnie łąk. Są też obecne w różnych zadrzewieniach i zakrzewieniach.

Tryb życia i zachowanie

Mają zdolność strydulacji. Pocierają lewym skrzydłem o prawe. Największą aktywność przejawiają wieczorem.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Samice składają jaja pod koniec lata. Z jaj wiosną lub nawet po kilku latach rozwijają się młode osobniki.

Pożywienie

Wśród przedstawicieli tej rodziny są drapieżcy oraz roślinożercy.

Ochrona i zagrożenia

Stepówka znajduje się w Polsce pod ochroną.

Ciekawostki

Do tej rodziny należą największe gatunki rodzimych prostoskrzydłych.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

        Okres występowania postaci dorosłej Decticus albifrons.
         Okres występowania postaci dorosłej Eupholidoptera chabrieri.
        Okres występowania osobników dorosłych Phaneroptera nana.
         Okres występowania postaci dorosłej Ruspolia nitidula.
         Okres występowania Ephippiger discoidalis.
          Okres występowania postaci dorosłej grubosza.
       Okres występowania łatczyna brodawnika.
        Okres występowania imago miecznika ciemnego.
        Okres występowania miecznika łąkowego.
       Okres występowania imago nadrzewka długoskrzydłego.
        Okres występowania postaci dorosłej niezdarki dziewicy.
       Okres występowania postaci dorosłej opaślika nadrzewnego.
        Okres występowania postaci dorosłej opaślika sosnowca.
        Okres występowania postaci dorosłej pasikonika śpieającego.
        Okres występowania imago pasikonika zielonego.
       Okres występowania imago podkrzewina szarego.
        Okres występowania postaci dorosłej podłatczyna Roesela.
        Okres występowania postaci dorosłem podłatczyna zielonoplamka.
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2015-07-11, RODZ-321Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.