Pasikonikowate

Pasikonikowate (Tettigoniidae) to rodzina owadów z rzędu prostoskrzydłych, która liczy dziś około 500 gatunków. W Polsce żyje 13 gatunków z tej rodziny. Niektórzy autorzy literatury klasyfikują w tej rodzinie także długoskrzydlaki, nadrzewki, siodlarki oraz niezdarki.

Wygląd

To średniej lub dużej wielkości owady o spłaszczonym bocznie ciele, zielonym lub brązowawym kolorze. Mają długie, nitkowate czułki. Skrzydła mogą być dobrze wykształcone, o długości zredukowanej lub nie występują wcale. Samice mają długie pokładełko, jego długość jest różna u poszczególnych gatunków. Stopy mają budowę czteroczłonową. Na przednich goleniach znajduje się narząd słuchu.

Gatunki

To atlas z wykazem gatunków, przynależących do danej rodziny. Aby wyświetlić tylko polskie gatunki, użyj filtra Ukryj obce gatunki, który znajdziesz w panelu bocznym. Możesz także użyć innych ciekawych filtrów. Kliknij na nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.Inne gatunki

 • Acrometopa macropoda
 • alpejczyk azaliowiec (Anonconotus alpinus)
 • Anonconotus apenninigenus
 • Antaxius difformis
 • piechurek (Antaxius pedestris)
 • Barbitistes fisheri
 • Barbitistes obtusus
 • Barbitistes ocksayi
 • Barbitistes yersini
 • Cyrtaspis scutata
 • siodlarka stepowa (Ephippiger ephippiger)
 • Ephippiger provincialis
 • Ephippiger terrestris
 • stepówka (Gampsocleis glabra)
 • Isophya brevicauda
 • zrówieńksa Kraussa (Isophya krausii)
 • Leptophyes albovittata
 • Leptophyes boscii
 • Leptophyes laticauda
 • wątlik charłaj (Leptophyes punctatissmima)
 • Metrioptera bicolor
 • podłatczyn białoplamek (Metrioptera grisea)
 • Metrioptera kuntzeni
 • Metrioptera saussuriana
 • Pachytrachis gracilis
 • Pachytrachis striolatus
 • podkrzewin bezskrzydły (Pholidoptera aptera)
 • Pholidoptera fallax
 • Pholidoptera littoralis
 • Platycleis affinis
 • Platycleis grisea
 • Platycleis modesta
 • Platycleis montana
 • Platycleis stricta
 • Platycleis tesselata
 • Platycleis veyseli
 • Poecilimon ampliatus
 • Poecilimon elegans
 • Poecilimon gracilis
 • pstrokaczek południowy (Poecilimon ornatus)
 • Psorodonotus illyricus
 • Pterolepis germanica
 • Sepiana sepium
 • pasikonik długopokładełkowy (Tettigonia caudata)
 • Thyreonotus corsicus
 • Tylopsis liliifolia
 • Uromenus rugosicollis
 • Yersinella raymondi

Występowanie i środowisko

To owady terenów otwartych, szczególnie łąk. Są też obecne w różnych zadrzewieniach i zakrzewieniach.

Tryb życia i zachowanie

Mają zdolność strydulacji. Pocierają lewym skrzydłem o prawe. Największą aktywność przejawiają wieczorem.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Samice składają jaja pod koniec lata. Z jaj wiosną lub nawet po kilku latach rozwijają się młode osobniki.

Pożywienie

Wśród przedstawicieli tej rodziny są drapieżcy oraz roślinożercy.

Ochrona i zagrożenia

Stepówka znajduje się w Polsce pod ochroną.

Ciekawostki

Do tej rodziny należą największe gatunki rodzimych prostoskrzydłych.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

        : Okres występowania postaci dorosłej Decticus albifrons.
         : Okres występowania postaci dorosłej Eupholidoptera chabrieri.
        : Okres występowania osobników dorosłych Phaneroptera nana.
         : Okres występowania postaci dorosłej Ruspolia nitidula.
         : Okres występowania Ephippiger discoidalis.
          Grubosz: Okres występowania postaci dorosłej grubosza.
       Łatczyn brodawnik: Okres występowania łatczyna brodawnika.
        Miecznik ciemny: Okres występowania imago miecznika ciemnego.
        Miecznik łąkowy: Okres występowania miecznika łąkowego.
       Nadrzewek długoskrzydły: Okres występowania imago nadrzewka długoskrzydłego.
        Niezdarka dziewica: Okres występowania postaci dorosłej niezdarki dziewicy.
       Opaślik nadrzewny: Okres występowania postaci dorosłej opaślika nadrzewnego.
        Opaślik sosnowiec: Okres występowania postaci dorosłej opaślika sosnowca.
        Pasikonik śpiewający: Okres występowania postaci dorosłej pasikonika śpieającego.
        Pasikonik zielony: Okres występowania imago pasikonika zielonego.
       Podkrzewin szary: Okres występowania imago podkrzewina szarego.
        Podłatczyn Roesela: Okres występowania postaci dorosłej podłatczyna Roesela.
        Podłatczyn zielonoplamek: Okres występowania postaci dorosłem podłatczyna zielonoplamka.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2015-07-11, RODZ-321©® Media Nauka 2008-2023 r.