Prostoskrzydłe

Prostoskrzydłe (Orthoptera) to dość stary rząd owadów uskrzydlonych, który liczy dziś około 23 000 gatunków. W Europie występuje około 970 gatunków, z czego w Polsce notowano 82 gatunki. Najstarsze znane okazy pochodzą z okres sprzed 300 milionów lat.

Prostoskrzydłe dzieli się na dwa podrzędy: krótkoczułkie (Caelifrea) oraz długoczułkie (Ensifera).

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny ssaków z wybranego rzędu.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Pasikonikowate
Pasikonikowate

Tettigoniidae

Liczba gatunków: 500
(w Polsce: 13)
Szarańczowate, szarańczaki
Szarańczowate, szarańczaki

Acrididae
Liczba gatunków: 6000
(w Polsce: 35)
Świerszczowate
Świerszczowate

Gryllidae

Liczba gatunków: 1200
(w Polsce: 6)
Turkuciowate
Turkuciowate

Gryllotalpidae

Liczba gatunków: 70
(w Polsce: 1)


Inne rodziny

  • Grechotkowate (Catantopidae)
  • Mrowiszczakowate (Myrmecophilidae)
  • Rumaczkowate (Pamphagidae)
  • Nosokonikowate (Pyrgomorphidae)
  • Śpieszkowate (Rhaphidophoridae)
  • Skakunowate (Tetrigidae)
  • Turkutkowate (Tridactylidae)

Występowanie i środowisko

Większość gatunków żyje w tropikach i na terenach subtropikalnych.

Prostoskrzydłe żyją na wszelkich łąkach, murawach, zakrzewieniach i zadrzewieniach, w pobliżu osiedli ludzkich. Zwykle preferują więc otwarte i nasłonecznione tereny. Są gatunki żyjące w koronach drzew i w ściółce leśnej.

Tryb życia i zachowanie

Część gatunków potrafi wydawać bardzo głośne dźwięki. Są to świerszcze, pasikoniki i szarańczaki. Owady te zwykle słabo latają, za to świetnie skaczą. Wyjątkiem jest szarańcza wędrowna.

Prostoskrzydłe żyją od kilku miesięcy do roku.


Morfologia i anatomia

Najbardziej charakterystyczna jest silna, skoczna trzecia para odnóży. Pierwsze dwie pary są typu krocznego. Ubarwienie ciała jest maskujące, a więc zielone lub brązowe, czasem także mieszane. Niektóre gatunki mają drugą parę skrzydeł jaskrawo ubarwione. Głowa jest stosunkowo duża z również dużymi oczami osadzonymi po bokach i trzema przyoczkami. Czułki nie są zbyt długie. Aparat gębowy jest typu gryzącego. Ciało jest zwykle bocznie spłaszczone. Pierwsza para skrzydeł zwykle jest przekształcona w pokrywy. Druga para skrzydeł jest błoniasta. Wraz z odnóżami trzeciej pary druga para skrzydeł pełni rolę aparatu strydulacyjnego, dzięki któremu owady te mogą wydawać bardzo donośne dźwięki. Owady te świetnie słyszą. odwłok jest długi o walcowatym kształcie, złożony z dziesięciu segmentów. Samice są wyposażone w pokładełko, czasem bardzo długie, ale są też gatunki, które nie są w nie wyposażone.

Larwy są bardzo podobne do osobników dorosłych, choć pozbawione są skrzydeł i pokładełek. Są oczywiście dużo mniejsze.

Rozmnażanie

To owady o przeobrażeniu niezupełnym. Mrowiszczaki rozmnażają się partenogenetycznie. Okres godowy przypada na drugą połowę lata. Akt kopulacji trwa od prawie godziny do kilku godzin. Po kopulacji samica jaja składa do ziemi, roślin lub pod korę drzew. Larwy wykluwają zazwyczaj się wiosną.

Pożywienie

Owady te są roślinożerne, chociaż niektóre gatunki przyjmują pokarm mieszany. Zwykle zjadają źdźbła trawy. Są też gatunki drapieżne, polujące na inne owady i ich larwy.

Zwykle zimują jaja, ale u skakunowatych i świerszczowatych zimują imago.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria

Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki


Pasikonik śpiewający
Podłatczyn Roesela
Nadobnik włoski
Siwoszek błękitny
Szarańcza wędrowna
Świerszcz domowy
Turkuć podjadek
Pasikonik kubański
Świerszcz polny
Szarańcza pustynna
Opaślik sosnowiec

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
szarańcza wędrowna
       

Okres lotu szarańczy wędrownej

ukryj/pokaż
turkuć podjadek
          

Okres godów turkucia podjadka.

     

Okres lotu turkucia podjadka.

ukryj/pokaż
świerszcz domowy

Okres występowania postaci dorosłej świerszcza domowego.

ukryj/pokaż
pasikonik śpiewający
        

Okres występowania postaci dorosłej pasikonika śpieającego.

ukryj/pokaż
podłatczyn Roesela
        

Okres występowania postaci dorosłej podłatczyna Roesela.

ukryj/pokaż
siwoszek błękitny
        

Okres występowania postaci dorosłej siwoszka błękitnego.

ukryj/pokaż
nadobnik włoski
        

Okres występowania postaci dorosłej nadobnika włoskiego.

         

Trwa rozwój larwalny nadobnika włoskiego.

ukryj/pokaż
świerszcz polny
        

Okres, w którym można usłyszeć świerszcza polnego.

ukryj/pokaż
opaślik sosnowiec
        

Okres występowania postaci dorosłej opaślika sosnowca.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2014-11-15, RZAD-67


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.