Szarańczowate, szarańczaki

Szarańczowate (Acrididae), zwane czasem także szarańczakami, to rodzina owadów z rzędu prostoskrzydłych podrzędu krótkoczułkich, która liczy dziś około 6000 gatunków. W Polsce żyje 35 gatunków z tej rodziny owadów.

Do rodziny tej zaliczamy popularne i często obserwowane na naszych łąkach koniki (Chorthippus), zwane popularnie konikami polnymi oraz skoczki (Omocestus)

To dość duże owady o wydłużonym ciele, walcowatym kształcie z dużą głową z dużymi oczami po jej bokach. Czułki są zwykle krótkie i szczecinkowate. Większość gatunków ma bardzo dobrze wykształcone obie pary skrzydeł. Ubarwienie ciała maskujące (kryptyczne) - zielone, żółtawe, brązowe, czasem nawet różowawe. Nierzadko na ciele znajdują się ciekawe wzory. Niektóre gatunki mają jaskrawo ubarwione skrzydła (drugą parę). Ostatnia para nóg jest wyspecjalizowania do wykonywania długich i wysokich skoków. U samców na udach tych odnóży znajdują się występy oskórka, którymi owad porusza po zgrubieniu na pokrywach, wydając przy tym dźwięki. Owady te mają też narząd słuchu, umiejscowiony po bokach pierwszego segmentu odwłoka.

Występowanie i środowisko

Zamieszkują tereny otwarte całego świata. Najwięcej gatunków można obserwować w ciepłym klimacie. Ich środowiskiem naturalnym są łąki, pastwiska, stepy, wydmy. Gdy brakuje pokarmu na danym terenie, niektóre gatunki migrują. W tropikach można te owady spotkać także w lasach.

Tryb życia i zachowanie

Niektóre gatunki potrafią tworzyć formy stadne (np. szarańcza wędrowna). Chmary tych owadów przemieszczają się wówczas na dość duże odległości, niszcząc po drodze doszczętnie uprawy roślin. Występują tu dwie fazy życia tych owadów - samotna i stadna. Przeloty mogą trwać wiele dni. Liczba osobników w stadzie może wynosić od kilkudziesięciu tysięcy do kilku miliardów.

Przedstawiciele tej rodziny potrafią wydawać rozmaite dźwięki, słyszane jako cykanie.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Samica po zapłodnieniu składa jaja do ziemi. Przeobrażenie jest niezupełne. Zdarzają się masowe pojawy tych owadów.

Pożywienie

Zjadają pokarm roślinny, przede wszystkim liście.

Larwa może zjeść 10 razy więcej niż sama waży w ciągu dnia.

Ochrona i zagrożenia

Niektóre gatunki z tej rodziny owadów potrafią w krajach o cieplejszym klimacie wyrządzić ogromne szkody w zbiorach.

Ciekawostki

To najliczniejsza w gatunki rodzina owadów z rzędu prostoskrzydłych.

Szarańcza może tworzyć chmary złożone z kilku miliardów osobników! Przelot takiego stada trwa kilka dni. Po drodze owady zjadają całą roślinność jaką spotkają.

Owady te są bardzo żarłoczne. Larwa szarańczy może zjeść 10 razy więcej pokarmu niż sama waży.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

         Okres występowania imago gatunku Oedaleus decorus.
        Występuje postać dorosła Chorthippus montanus.
        Okres występowania konika brunatnego.
       Okres występowania imago konika pospolitego.
      Okres występowania imago konika wąsacz.
        W tym czasie w górach można spotkać mirkę alpejską.
       Okres występowania w Europie Środkowej nabocznia.
        Okres występowania postaci dorosłej nadobnika włoskiego.
         Trwa rozwój larwalny nadobnika włoskiego.
         Okres występowania postaci dorosłej napierśnicy ciemnej.
        Okres występowania postaci dorosłej napierśnika pospolitego.
        Okres występowania imago nosala węgierskiego.
         Okres występowania przewężka błękitnego.
        Okres występowania postaci dorosłej siwoszka błękitnego.
       Okres występowania postaci dorosłej skoczka zmiennego.
       Okres lotu szarańczy wędrownej
        Okres występowania postaci dorosłej trajkotki czerwonej.
       Okres występowania imago złotawka nieparka.
        Okres występowania dorosłej postaci złotawka złotawca.
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2014-11-16, RODZ-229Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.