Miodwa łąkowa

Miodwa łąkowa, miodecznik łąkowy (Mellinus arvensis) to gatunek błonkówki z rodziny grzebaczowatych. Ma smukłą budowę ciała. Na pierścieniach od drugiego do piątego znajdują się żółte przepaski, na czwartym pierścieniu znajduje się przerwa. Ciało połyskuje w słońcu.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Miodwa łąkowa (Mellinus arvensis)

© PIXATERRA - stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Gatunek występuje na otwartych obszarach o piaszczystym lub gliniastym podłożu, czasem przy drogach. W Polsce występuje dość pospolicie.

Tryb życia i zachowanie

Okres lotu od lipca do października. Muchówki paraliżuje żądłem.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi 11-14 mm w przypadku samic i 7-11 mm w przypadku samców.

Pożywienie

Poluje na muchówki. Cześć z nich wciąga do norki na karmę dla larw, a część "wyciska" i spija krople płynu.

Rozmnażanie

Buduje gniazda w stromych skarpach. Pod otworem widać często kopiec piasku. Gniazda mają głębokość do 30 cm.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

        Okres lotu miodwy łąkowej.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Pokrewne gatunki owadów


Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2019-04-04, GAT-1519
©® Media Nauka 2008-2023 r.