Piłowate, ryby piły

Piłowate, ryby piły (Pristidae) to rodzina ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędy piłokształtnych.

Choć podobne do rekinów, ryby te są płaszczkami. Z przodu ciała występuje płaska klinga z ostrymi zębami po bokach.

Występowanie i środowisko

Najwięcej gatunków żyje w Indopacyfiku, zwykle w pobliżu wybrzeży. Jeden gatunek żyje nawet w wodach słodkich.

Tryb życia i zachowanie

Ryby piły za pomocą "piły" ogłuszają i zabijają swoje ofiary.

Morfologia i anatomia

Skrzela leżą po stronie brzusznej ciała. Są doniesienia, że największe okazy sięgają 7 m długości ciała.

Rozmnażanie

To ryby żyworodne.

Pożywienie

Polują na bezkręgowce denne i ryby.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-06-22, RODZ-1423Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.