Logo Media Nauka

Terapena ozdobna, żółw pudełkowy (Terrapene ornata)
Zdjęcie okazu z ZOO we Wrocławiu © Krzysztof Trawiński - medianauka.pl

Terapena ozdobna, żółw pudełkowy

Terapena ozdobna, żółw pudełkowy (Terrapene ornata) to słodkowodny żółw o mocno wysklepionym pancerzu, pokrytym jaskrawym rysunkiem. Terapena potrafi schować się całkowicie w pancerzu.

Występowanie i środowisko

Ameryka Północna w dorzeczu Missisipi. Zamieszkuje tereny trawiaste, piaszczyste, krzewiaste, zawsze w pobliżu wody.

Tryb życia i zachowanie

Szuka kryjówek w podziemnych norach. Jest to żółw aktywny rano i wieczorem.

Pożywienie

Świerszcze, ślimaki, rośliny zielne i grzyby.

Rozmnażanie

Terapena ozdobna w ciągu roku wydaje na świat jedynie od 2 do 7 młodych. Samica wygrzebuje dołek w piasku i tam składa jaja.

Żółwie te mogą się krzyżować w obrębie podgatunków.

Ochrona i zagrożenia NT

Gatunek ten bliski zagrożenia wymarciem. Ma status NT w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Ciekawostki

Amerykanie nazywają terapenę ozdobną żółwiem pudełkowym ze względu na możliwość schowania wszystkich części ciała do pancerza.

Zdjęcia - galeria

terrarium

Hodowla - informacje dla hodowców

Rodzaj terrarium i wyposażenie: Terapenę ozdobną możemy trzymać zarówno w terrarium jak i na wybiegu od czerwca do sierpnia.

Inne warunki chowu: Konieczne jest zimowanie.Płeć można rozpoznać po kolorze oczu. Samce mają czerwonobrązowy lub pomarańczowy, samice mają białawe lub żółtawe tęczówki. Jest to gatunek trudny w hodowli.

Temperatura: Temperatura powietrza: od 18°C w nocy do 28°C w dzień.

Wilgotność: Brak danych.

Pokarm: Świerszcze, ślimaki, rośliny zielne i grzyby.

Rozmnażanie: Brak danych.

Ograniczenia prawne: Wymagana jest rejestracja; zwierzę jest wymienione w załączniku B do rozporządzenia UE 338/97 oraz 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
Czytaj więcej.
(UWAGA! Zawsze sprawdź samodzielnie aktualność przepisów w zakresie hodowli zwierząt. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników w tym zakresie.)


© medianauka.pl, 2013-04-23, GAT-459


Pokrewne gatunki gadów

ikonaŻółw błotny
Emys orbicularis
ikonaŻółw czerwonolicy
Trachemys scripta elegans
ikonaŻółw ozdobny
Trachemys scripta
ikonaŻółw świątynny
Hieremys annandalii
ikonaŻółw żółtobrzuchy
Trachemys scripta scripta
Żółwie słodkowodne, żółwie błotne
Żółwie słodkowodne, żółwie błotne

Zobacz inne gatunki
z tej rodziny.
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.