Terapena ozdobna, żółw pudełkowy

Terapena ozdobna, żółw pudełkowy (Terrapene ornata) to słodkowodny żółw o mocno wysklepionym pancerzu, pokrytym jaskrawym rysunkiem. Terapena potrafi schować się całkowicie w pancerzu.


Terapena ozdobna, żółw pudełkowy(Terrapene ornata)
Zdjęcie okazu z ZOO we Wrocławiu © medianauka.pl

Występowanie i środowisko

Ameryka Północna w dorzeczu Missisipi. Zamieszkuje tereny trawiaste, piaszczyste, krzewiaste, zawsze w pobliżu wody.

Tryb życia i zachowanie

Szuka kryjówek w podziemnych norach. Jest to żółw aktywny rano i wieczorem.

Pożywienie

Świerszcze, ślimaki, rośliny zielne i grzyby.

Rozmnażanie

Terapena ozdobna w ciągu roku wydaje na świat jedynie od 2 do 7 młodych. Samica wygrzebuje dołek w piasku i tam składa jaja.

Żółwie te mogą się krzyżować w obrębie podgatunków.

NT

Ochrona i zagrożenia

Gatunek ten bliski zagrożenia wymarciem. Ma status NT w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Ciekawostki

Amerykanie nazywają terapenę ozdobną żółwiem pudełkowym ze względu na możliwość schowania wszystkich części ciała do pancerza.


Zdjęcia - galeria

terrarium

Hodowla - informacje dla hodowców

Rodzaj terrarium i wyposażenie: Terapenę ozdobną możemy trzymać zarówno w terrarium jak i na wybiegu od czerwca do sierpnia.

Inne warunki chowu: Konieczne jest zimowanie.Płeć można rozpoznać po kolorze oczu. Samce mają czerwonobrązowy lub pomarańczowy, samice mają białawe lub żółtawe tęczówki. Jest to gatunek trudny w hodowli.

Temperatura: Temperatura powietrza: od 18°C w nocy do 28°C w dzień.

Wilgotność: Brak danych.

Pokarm: Świerszcze, ślimaki, rośliny zielne i grzyby.

Rozmnażanie: Brak danych.

Ograniczenia prawne: Wymagana jest rejestracja; zwierzę jest wymienione w załączniku B do rozporządzenia UE 338/97 oraz 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
Czytaj więcej.
(UWAGA! Zawsze sprawdź samodzielnie aktualność przepisów w zakresie hodowli zwierząt. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników w tym zakresie.)


© medianauka.pl, 2013-04-23, GAT-459
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.