Żółw kropkowany, żółw cętkowany

Żółw kropkowany, żółw cętkowany (Clemmys guttata) to gatunek gada z rodziny żółwi błotnych. Pancerz płaski, czarny z żółtymi lub pomarańczowymi cętkami. Plastron ma żółty lub pomarańczowy kolor i ma ciemne plamki. Podgardle samców jest brązowe, samic żółte.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Żółw kropkowany, żółw cętkowany (Clemmys guttata)

© ondreicka - stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Gatunek występuje na wschodzie Ameryki Północnej na podmokłych terenach, także w lasach.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzi ziemno-wodny tryb życia.

Morfologia i anatomia

Długość karapaksu wynosi 13 cm, a ciężar ciała do 500 g.

Pożywienie

Jest wszystkożerny z przewagą bezkręgowców.

Rozmnażanie

Samica składa od 3 do 8 jaj.

Ochrona i zagrożenia EN

Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem - przypisuje się mu bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim w niedalekiej przyszłości. Ma status EN w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Pokrewne gatunki gadów


Jaki jest największy żółw na świecie?
Który z żółwi jest rekordzistą pod względem rozmiarów i ciężaru? Gdzie można spotkać największego żółwia świata?

© medianauka.pl, 2019-04-25, GAT-1981
©® Media Nauka 2008-2023 r.