Układ równań algebraicznych

Teoria Układ równań algebraicznych o dwóch niewiadomych x, y jest to układ w postaci:

\begin{cases}A(x,y)=0\\B(x,y)=0\end{cases}

gdzie A(x,y),B(x,y) są wielomianami dwóch zmiennych.

Przykład Przykład

Przykład takiego układu równań.
\begin{cases}x^2+y^3_xy+y^2x-x+y+2=0\\-xy-x^5+y^4=0\end{cases}


Teoria Układy równań algebraicznych rozwiązujemy metodą analizy starożytnych, metodą równań równoważnych pod względem logicznym, a pod względem rachunkowym zwykle eliminujemy jedną ze zmiennych w równaniu układu albo stosujemy pomocnicze niewiadome.

Układy równań algebraicznych stopnia wyższego niż 2 bywają bardzo trudne do rozwiązania. Tutaj przytoczę tylko prosty przykład układu równań algebraicznych.

Przykład rozwiązania układu równań algebraicznych

Rozwiąż układ równań algebraicznych:

\begin{cases}x^2-3xy+y^2=1\\xy=3\end{cases}

Z drugiego równania wyznaczamy y=\frac{3}{x} i podstawiamy do pierwszego równania. Otrzymujemy
x^2-3x(\frac{3}{x})+\frac{9}{x^2}-1=0\\x^2-10+\frac{9}{x^2}=0\\\frac{x^4}{x^2}-\frac{10x^2}{x^2}+\frac{9}{x^2}=0\\\frac{x^4-10x^2+9}{x^2}=0

Ułamek jest równy zeru, jeżeli jego licznik jest zerem. Możemy więc zapisać, że:
x^4-10x^2+9=0
Jest to równanie dwukwadratowe. Stosujemy podstawienie t=x^2 i otrzymujemy
t^2-10t+9=0\\\Delta=100-36=64\\t_1=1\\t_2=9\\t_1=x^2=1,\quad{t_2}=x^2=9\\x_1=1,\quad{x_2=-1},\quad{x_3}=3,\quad{x_4}=-3
Otrzymane wartości podstawiamy do równania y=\frac{3}{x} i otrzymujemy
y_1=3,\quad{y_2}=-3,\quad{y_3}=1,\quad{y_4}=-1

Odpowiedź: Rozwiązaniem badanego układu równań są pary liczb (1,3), (-1, -3), (3,1), (-3, -1)

© medianauka.pl, 2009-08-19, ART-289Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.