Metoda analizy starożytnych

Metoda analizy starożytnych polega na przekształcaniu równania wyjściowego tak, aby otrzymać równanie wynikowe łatwiejsze do rozwiązania i takie, które spełnia je każde rozwiązanie równania wyjściowego. (Równania te nie muszą być równoważne!). Pierwiastek, który spełnia równanie wynikowe, nazywany jest pierwiastkiem obcym.

Aby określić zbiór rozwiązań równania wyjściowego, należy ze zbioru rozwiązań równania wynikowego wyeliminować pierwiastki obce, poprzez podstawienie rozwiązań do równania wyjściowego. Sprawdzenie, czy dane pierwiastki równania wynikowego spełniają równanie wyjściowe, jest w tej metodzie niezbędne!

Przykład 1

Rozwiązać równanie \(\sqrt{2x-1}=x\).

Nie możemy zastosować tutaj metody równań równoważnych, gdyż dodanie do obu stron równania liczby lub pomnożenie ich przez daną liczbę niczego nie da. Możemy jednak podnieść obie strony równania do drugiej potęgi. (Skoro dwie liczby są równe, to ich kwadraty też są równe). Otrzymujemy wówczas: \(2x-1=x^2\).

Dalej przekształcamy równanie (przenosimy \(x^2\) na lewą stronę równania):

\(-x^2+2x-1=0/\cdot (-1)\)

\(x^2-2x+1=0\)

\((x-1)^2=0\)

\(x=1\)

Sprawdzenie, czy jest to pierwiastek obcy poprzez podstawienie wyniku do równania wyjściowego:

\(\sqrt{2\cdot 1-1}=1\)

\({1=1}\)

Zatem liczba 1 jest rozwiązaniem rozpatrywanego równania.

Przykład 2

Rozwiązać równanie: \(\sqrt{2x^2-1}=x\).

\(\sqrt{2x^2-1}=x/^2\)

\(2x^2-1=x^2\)

\(x^2-1=0\)

\((x-1)(x+1)=0\)

\(x=1\) lub \(x=-1\)

Sprawdzenie:

Podstawiamy pierwszy pierwiastek równania wynikowego:

\(\sqrt{2\cdot 1^2-1}=1\)

\(1=1\)

Zatem liczba \(1\) jest rozwiązaniem rozpatrywanego równania. Podstawiamy drugi pierwiastek równania wynikowego:

\(\sqrt{2\cdot{(-1)^2-1}=-1}\)

\(1=-1\)

Zatem liczba \((-1)\) nie jest rozwiązaniem równania wyjściowego.

Odpowiedź: \(x=1\).

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2009-06-23, A-242
Data aktualizacji artykułu: 2023-05-01©® Media Nauka 2008-2023 r.