logo

Metoda analizy starożytnych

Teoria Metoda analizy starożytnych polega na przekształcaniu równania wyjściowego tak, aby otrzymać równanie wynikowe łatwiejsze do rozwiązania i takie, które spełnia je każde rozwiązanie równania wyjściowego. (Równania te nie muszą być równoważne!). Pierwiastek, który spełnia równanie wynikowe, nazywany jest pierwiastkiem obcym. Aby określić zbiór rozwiązań równania wyjściowego, należy ze zbioru rozwiązań równania wynikowego wyeliminować pierwiastki obce poprzez podstawienie rozwiązań do równania wyjściowego. Sprawdzenie, czy dane pierwiastki równania wynikowego spełniają równanie wyjściowe jest w tej metodzie niezbędne!

Przykład Przykład

Rozwiązać równanie: \sqrt{2x-1}=x.

Nie możemy zastosować tutaj metody równań równoważnych, gdyż dodanie do obu stron równania liczby lub pomnożenie ich przez daną liczbę niczego nie da. Możemy jednak podnieść obie strony równania do drugiej potęgi. (Skoro dwie liczby są równe, to ich kwadraty też są równe). Otrzymujemy wówczas: 2x-1=x^2
Dalej przekształcamy równanie (przenosimy x2 na lewą stronę równania):

-x^2+2x-1=0/\cdot (-1)\\{x^2-2x+1=0}\\{(x-1)^2=0}\\{x=1}

Sprawdzenie, czy jest to pierwiastek obcy poprzez podstawienie wyniku do równania wyjściowego:

\sqrt{2\cdot 1-1}=1\\{1=1}

Zatem liczba 1 jest rozwiązaniem rozpatrywanego równania.

Przykład Przykład

Rozwiązać równanie: \sqrt{2x^2-1}=x.

\sqrt{2x^2-1}=x/^2\\{2x^2-1=x^2 / -x^2}\\{x^2-1=0}\\{(x-1)(x+1)=0}\\{x=1}\quad{i}\quad{x=-1}

Sprawdzenie:

Podstawiamy pierwszy pierwiastek równania wynikowego:
\sqrt{2\cdot 1^2-1}=1\\{1=1}
Zatem liczba 1 jest rozwiązaniem rozpatrywanego równania.
Podstawiamy drugi pierwiastek równania wynikowego:
\sqrt{2\cdot{(-1)^2-1}=-1}\\{1=-1}
Zatem liczba -1 nie jest rozwiązaniem równania wyjściowego.

Odpowiedź: x=1
© medianauka.pl, 2009-06-23, ART-242


Inne zagadnienia z tej lekcji

RównanieRównanie
Równanie - wiadomości podstawowe
NierównośćNierówność
Nierówność - wiadomości podstawowe
Rozwiązywanie równańRozwiązywanie równań
Metoda równań równoważnych polega na przekształcaniu równania w taki sposób, aby każde kolejne było równoważne danemu i łatwiejsze do rozwiązania.
Rozwiązywanie nierównościRozwiązywanie nierówności
Metoda nierówności równoważnych polega na ich przekształcaniu w tak, aby każde kolejne było równoważne i łatwiejsze do rozwiązania.
TestTest wiedzy
Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
Polecamy w naszym sklepie

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach
Matematyka olimpijska. Kombinatoryka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
BrainBox - Matematyka dla najmłodszych
50 idei, które powinieneś znać - matematyka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.