Ważkowate

Ważkowate (Libellulidae) to najliczniejsza rodzina rodzimych ważek, która liczy dziś ponad 1000 gatunków. W Polsce żyją 22 gatunki z tej rodziny owadów, w Europie żyją 32 gatunki.

Wygląd

To ważki o czerwonym, żółtym, brązowym lub czarnym ubarwieniu, nierzadko z niebieskim nalotem, zwykle bez metalicznego połysku. Odwłok ma prostokątny przekrój, zwykle spłaszczony grzbietowo-brzusznie. Oczy ważkowatych są połączone na czubku głowy. Na skrzydłach u ich nasady większości gatunków występują plamy.

Gatunki

To atlas z wykazem gatunków, przynależących do danej rodziny. Aby wyświetlić tylko polskie gatunki, użyj filtra Ukryj obce gatunki, który znajdziesz w panelu bocznym. Możesz także użyć innych ciekawych filtrów, dzięki którym wyświetlisz gatunki z określonego kontynentu, o określonym statusie zagrożenia wyginięciem lub w oparciu jeszcze o inne kryteria. Nasz atlas zawiera karty opisów gatunków wraz ze zdjęciami. Kliknij na nazwę gatunkową lub miniaturę zdjęcia, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Lecicha białoznaczna
Lecicha białoznaczna PL

Orthetrum albistylum

Lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum) to gatunek ważki z rodziny ważkowatych. Drugi i trzeci segment jest dość wysoki. Tułów jest brązowy z jasną linią, biegnącą przez środek i dwoma paskami po bokach. Przydatki analne są białe.


Lecicha pospolita
Lecicha pospolita PL

Orthetrum cancellatum

Lecicha pospolita, lecicha wielka to gatunek z rodziny ważkowatych. Tułów samca jest brązowy. Odwłok na 2-7 segmencie jest niebieski. Samica jest żółto-czarna lub brązowo-czarna.


Szablak czarny
Szablak czarny PL

Sympetrum danae

Szablak czarny, szablak szkocki (Sympetrum danae) to ważka z rodziny ważkowatych. Ubarwienie samców prawie w całości czarne, poza żółtymi paskami na bokach tułowia.


Szablak krwistySzablak krwisty PL

Sympetrum sanguineum

Szablak krwisty to pospolity przedstawiciel ważkowatych w Polsce, podobny do innych szklarników. Ma czarne odnóża, samiec ma czerwone ciało. Zasiedla zbiorniki wody stojącej. Larwy nie sposób odróżnić od larwy szablaka zwyczajnego.


Szablak późny, szablak podobnySzablak późny, szablak podobny PL

Sympetrum striolatum

Szablak późny, szablak podobny (Sympetrum striolatum) to gatunek wazki z rodziny ważkowatych, podobny do szablaka zwyczajnego. Samiec ma żółte paski boczne. Odwłok jest czerwony, nie rozszerza się w tyle.


Szablak przepasany, szablak górski
Szablak przepasany, szablak górski PL

Sympetrum pedemontanum

Szablak przepasany, szablak górski, szablak plamoskrzydły (Sympetrum pedemontanum) to gatunek ważki z rodziny ważkowatych. Zarówno samiec jak i samica mają na skrzydłach ciemne przepaski, po których łatwo rozpoznać gatunek.


Szablak wędrowny, szablak wiosennySzablak wędrowny, szablak wiosenny PL

Sympetrum fonscolombii

Szablak wędrowny, szablak wiosenny (Sympetrum fonscolombii) to gatunek ważki z rodziny ważkowatych. Odnóża są czarne z żółtawymi kreskami. U dorosłych osobników znamię skrzydłowe jest żółtobrązowe. Dorosły samiec ma czerwony odwłok.


Szablak zwyczajny
Szablak zwyczajny PL

Sympetrum vulgatum

Szablak zwyczajny (Sympetrum vulgatum) to gatunek ważki z rodziny ważkowatych. Samiec ma brązowy tułów i czerwony odwłok, który jest trochę spłaszczony, a na końcu poszerzony. Młoda samica jest żółtobrązowa, z wiekiem brązowieje, a nawet czerwienieje.


Szablak żółtySzablak żółty PL

Sympetrum flaveolum

Szablak żółty, szablak żółtawy (Sympetrum flaveolum) to gatunek ważki z rodziny ważkowatych. Odnóża kreskowane. U nasady skrzydeł widoczny żółty lub czerwonawy nalot. U samic wielkość tych plam jest zmienna.


Szafranka czerwonaSzafranka czerwona PL

Crocothemis erythraea

Szafranka czerwona to pospolity w obszarze śródziemnomorskim gatunek ważki, która migruje na północ. Samiec jest cały jaskrawoczerwony. Samica jest żółtobrązowa. Odwłok jest lekko spłaszczony, szeroki.


Ważka czteroplamaWażka czteroplama PL

Libellula quadrimaculata

Ważka czteroplama (Libellula quadrimaculata) to ważka z rodziny ważkowatych. Ubarwienie samca i samicy brązowe. Na skrzydłach znajdują się czarne znamiona skrzydłowe i ciemna plama na węzełku.


Ważka płaskobrzuchaWażka płaskobrzucha PL

Libellula depressa

To pospolity przedstawiciel ważkowatych w Polsce. Ważka ta ma bardzo szeroki odwłok (u samca z niebieskim nalotem), szerszy niż u innych przedstawicieli ważkowatych. Skrzydła są duże, przeźroczyste, z widocznymi czarnymi pterostygmami.


Ważka rudaWażka ruda PL

Libellula fulva

Ważka ruda to ważka z rodziny ważkowatych. Samiec ma tułów ciemny, ciemny odwłok z niebieskim nalotem na pierwszych segmentach. U nasady skrzydeł drugiej pary znajdują się czarnobrązowe plamy w kształcie trójkątów.


Zalotka białoczelnaZalotka białoczelna PL

Leucorrhinia albifrons

Zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons) to gatunek ważki z rodziny ważkowatych. Odwłok jest maczugowaty. Ubarwienie samca czarnobrązowe z niebieskim nalotem na segmentach 3-4.


Zalotka spłaszczonaZalotka spłaszczona PL

Leucorrhinia caudalis

Zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis) to gatunek ważki z rodziny ważkowatych. Czoło jest białe. Samiec ma czarnobrązowe ubarwienie z niebieskim nalotem na 3-5 segmencie odwłoka. Odwłok na końcu jest maczugowaty i spłaszczony.


Zalotka torfowcowa
Zalotka torfowcowa PL

Leucorrhinia dubia

Zalotka torfowcowa (Leucorrhinia dubia) to gatunek ważki z rodziny ważkowatych. Samiec ma czarno-czerwone ubarwienie i brązowe paski. Samica jest czarno-żółta.


Zalotka większaZalotka większa PL

Leucorrhinia pectoralis

Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) to gatunek rodzimej ważki, podobnej do zalotki czerwonawej. Młode samce są brązowe, mają na wierzchniej stronie odwłoka żółty rysunek złożony z 2-7 plam. Poza tylną plamą plamy pozostałe szybko stają się brązowe.

Inne gatunki

  • zalotka czerwonawa (Leucorrhinia rubicunda)
  • lecicha południowa (Orthetrum brunneum)
  • lecicha mała (Orthetrum coerulescens)
  • szablak przypłaszczony (Sympetrum depressiusculum)
  • szablak południowy (Sympetrum meridionale)

Występowanie i środowisko

Preferują wody stojące. Potrafią oddalić się bardzo od zbiornika wodnego. Można je więc spotkać nawet w miastach. Larwy można spotkać przy brzegu wodnych zbiorników.

Tryb życia i zachowanie

Nie są to tak sprawni lotnicy jak inne ważki i nie są płochliwe. Na ofiary czatują, siedząc na roślinach.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Samice składają jaja do wody jesienią. Rozwój całego pokolenia trwa zwykle dwa lata, czasem rok.

Pożywienie

To drapieżniki. Ważki te polują na inne owady.

Ochrona i zagrożenia

Trzy zalotki w Polsce znajdują się pod ochroną prawną.

Ciekawostki

Brak danych.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

     Lecicha pospolita: Okres lotu lecichy pospolitej.
       Szablak czarny: Okres lotu szablaka czarnego.
       Szablak krwisty: Okres lotu szablaka krwistego.
       Szablak późny, szablak podobny: Okres lotu szablaka późnego.
        Szablak przepasany, szablak górski: Okres lotu szablaka przepasanego.
       Szablak wędrowny, szablak wiosenny: Okres lotu szablaka wędrownego.
       Szablak zwyczajny: Okres lotu szablaka zwyczajnego.
        Szablak żółty: Okres lotu szablaka żółtego.
      Szafranka czerwona: Okres lotu szafranki czerwonej.
        Ważka czteroplama: Okres lotu ważki czteroplamej.
        Ważka płaskobrzucha: Okres lotu ważki płaskobrzuchej.
        Ważka ruda: Okres lotu ważki rudej.
         Zalotka białoczelna: Okres lotu zalotki białoczelnej.
         Zalotka spłaszczona: Okres lotu zalotki spłaszczonej.
        Zalotka torfowcowa: Okres lotu zalotki torfowcowej.
         Zalotka większa: Okres lotu zalotki większej.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia
Jak szybko latają owady?

Jak szybko latają owady?

Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Część owadów porusza się w powietrzu lotem spadochronowym, szybowcowym, pływnym lub stojącym. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2015-07-10, RODZ-320Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.