Logo Media Nauka

Facebook



Widłorogie

Widłorogie (Antilocapridae) to rodzina ssaków z podrzędu przeżuwaczy, która liczy dziś tylko 1 gatunek w 1 rodzaju. Rodzina ta rozwinęła się w miocenie.

Wygląd

Samiec i samica mają rogi. Ubarwienie rudobrązowe, spód biały, na szyi i pośladkach występują białe plamy. Boczne palce są zredukowane. Samice są mniejsze od samców.

Gatunki

Wykaz gatunków.

Widłoróg, antylopa widłorogaWidłoróg, antylopa widłoroga

Antilocapra americana

Widłoróg to jedyny przedstawiciel rodziny widłorogich o rogach prostopadłych do czoła, haczykowato zakończonych. Żyje w małych grupach. Zimą tworzą duże stada, które wędrują na południe.





Występowanie i środowisko

Żyją w Ameryce Północnej od Kanady po Meksyk. Zamieszkuje stepy i półpustynie.

Tryb życia i zachowanie

Są aktywne za dnia i w nocy. Latem przebywa w niewielkich grupach, zimą tworzą wielkie stada. Są szybkimi biegaczami.

Rozmnażanie

Samce tworzą haremy złożone z kilkunastu samic. Ciąża trwa 230-240 dni. W pierwszym miocie zawsze 1, w kolejnych 2-3 młode.

Pożywienie

Są roślinożerne. Zjadają przede wszystkim rośliny zielne.

Ochrona i zagrożenia

Widłorogi nie są zagrożone wyginięciem.




© medianauka.pl, 2014-01-09, RODZ-121



Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2020 r.