Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - twierdzenie Talsea


Prosta równoległa do boku AB trójkąta ABC przecina bok AC w punkcie D oraz bok BC w punkcie E. Obliczyć:
a) |AC|, jeżeli |CD|=32, |CE|=24, |BC|=48
b) |AD|, jeżeli |CE|=6, |BE|=10, |AC|=24


© Media Nauka 2008-2017 r.