Zadanie - wektor w układzie współrzędnych


Zaznaczyć w układzie współrzędnych wektory zaczepione w punkcie A=(1,1), określone następująco:
\vec{a}=[1,3]\\ \vec{b}=[-1,2]\\ \vec{c}=2\vec{i}-3\vec{j}\\ \vec{d}=\vec{i}-\vec{j}\\ \vec{e}=5\vec{i}\\ \vec{f}=-\vec{j}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Dowolny wektor na płaszczyźnie można przedstawić jako sumę wersorów układu pomnożonych przez odpowiednie współrzędne wektora:

\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}\\ \vec{a}=[a_x,a_y]

Wyrazimy więc najpierw wszystkie wektory w jednolity sposób:

\vec{a}=[1,3]=\vec{i}+3\vec{j}\\ \vec{b}=[-1,2]=-\vec{i}+2\vec{j}\\ \vec{c}=2\vec{i}-3\vec{j}=[2,-3]\\ \vec{d}=\vec{i}-\vec{j}=[1,-1]\\ \vec{e}=5\vec{i}=[5,0]\\ \vec{f}=-\vec{j}=[0,-1]

Zaznaczamy wektory w układzie współrzędnych:

Zadanie 663, wektory w układzie współrzędnych - rysunek

Wszystkie wektory mają ten sam początek w punkcie A=(1,1). Zgodnie ze współrzędnymi wektorów szukamy końców wektorów. Dla przykładu dla wektora \vec{a}=[1,3] kierujemy się jedną jednostkę w kierunku osi OX i trzy jednostki w kierunku osi OY i tak dalej.


© medianauka.pl, 2011-03-05, ZAD-1195

Zadania podobne

kulkaZadanie - współrzędne wektora
Dane są punkty A=(3,-5), B=(1,5), C=(-3,2). Znaleźć współrzędne wektorów \vec{AB}, \ \vec{BA},\ \vec{AC},\ \vec{CB}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - współrzędne wektora
Znaleźć współrzędne punktu B, jeżeli wiadomo, że A=(2,2) i
a)\ \vec{AB}=[-2,-3]\\ b)\ \vec{AB}=2\vec{i}+4\vec{j}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - współrzędne wektora
Dany jest prostokąt ABCD, gdzie A=(1,1), B=(5,1), C=(5,3), D=(1,3). Znaleźć współrzędne wektorów \vec{AD}, \ \vec{CA},\ \vec{BD}, \ \vec{CD}.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.