Zadanie - współrzędne wektora


Dany jest prostokąt ABCD, gdzie A=(1,1), B=(5,1), C=(5,3), D=(1,3). Znaleźć współrzędne wektorów \vec{AD}, \ \vec{CA},\ \vec{BD}, \ \vec{CD}.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\vec{AD}=[0,2]\\ \vec{CA}=[-4,-2]\\ \vec{BD}=[-4,2]\\ \vec{CD}=[-4,0]

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Powołujemy się na twierdzenie, że jeżeli wektor \vec{AB}=[a_x,a_y] leży na płaszczyźnie OXY, to zachodzą równości:

a_x=x_B-x_A\\ a_y=y_B-y_A

Powyższe twierdzenie pozwala nam wyznaczyć w prosty sposób współrzędne wektora, gdy dane są współrzędne jego początku A=(x_A,y_A) i końca B=(x_B,y_B). Możemy więc zapisać, że:

\vec{AB}=[x_B-x_A,y_B-y_A]

Korzystamy wprost z powyższego wzoru:

A=(1,1), \ D=(1,3)\\ \vec{AD}=[1-1,3-1]=[0,2]\\ C=(5,3), \ A=(1,1)\\ \vec{CA}=[1-5,1-3]=[-4,-2]\\ B=(5,1), \ D=(1,3)\\ \vec{BD}=[1-5,3-1]=[-4,2]\\ C=(5,3), \ D=(1,3)\\ \vec{CD}=[1-5,3-3]=[-4,0] podświetlenie żółte podświetlenie żółte podświetlenie zielone podświetlenie zielone podświetlenie różowe podświetlenie różowe podświetlenie niebieskie podświetlenie niebieskie

© medianauka.pl, 2011-03-05, ZAD-1197

Zadania podobne

kulkaZadanie - współrzędne wektora
Dane są punkty A=(3,-5), B=(1,5), C=(-3,2). Znaleźć współrzędne wektorów \vec{AB}, \ \vec{BA},\ \vec{AC},\ \vec{CB}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wektor w układzie współrzędnych
Zaznaczyć w układzie współrzędnych wektory zaczepione w punkcie A=(1,1), określone następująco:
\vec{a}=[1,3]\\ \vec{b}=[-1,2]\\ \vec{c}=2\vec{i}-3\vec{j}\\ \vec{d}=\vec{i}-\vec{j}\\ \vec{e}=5\vec{i}\\ \vec{f}=-\vec{j}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - współrzędne wektora
Znaleźć współrzędne punktu B, jeżeli wiadomo, że A=(2,2) i
a)\ \vec{AB}=[-2,-3]\\ b)\ \vec{AB}=2\vec{i}+4\vec{j}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.