Zadanie - współrzędne wektora


Znaleźć współrzędne punktu B, jeżeli wiadomo, że A=(2,2) i
a)\ \vec{AB}=[-2,-3]\\ b)\ \vec{AB}=2\vec{i}+4\vec{j}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a) \ [-2,-3]=[x-2,y-2]\\ x=0, \ y=-1\\ B=(0,-1)\\ b) \ [2,4]=[x-2,y-2]\\ x=4, \ y=6\\ B=(4,6)

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Podpunkt a)

Powołujemy się na twierdzenie, że jeżeli wektor \vec{AB}=[a_x,a_y] leży na płaszczyźnie OXY, to zachodzą równości:

a_x=x_B-x_A\\ a_y=y_B-y_A

Powyższe twierdzenie pozwala nam wyznaczyć w prosty sposób współrzędne wektora, gdy dane są współrzędne jego początku A=(x_A,y_A) i końca B=(x_B,y_B). Możemy więc zapisać, że:

\vec{AB}=[x_B-x_A,y_B-y_A]

Korzystamy wprost z powyższego wzoru:

A=(2,2), \ B=(x,y)\\ \vec{AB}=[-2,-3]=[x-2,y-2]\\ x-2=-2\\x=-2+2\\x=0\\ y-2=-3\\ y=-3+2\\ y=-1\\ B=(0,-1)

Przypadek b)

A=(2,2), \ B=(x,y)\\ \vec{AB}=2\vec{i}+4\vec{j}=[2,4]=[x-2,y-2]\\ x-2=2\\x=2+2\\x=4\\ y-2=4\\ y=4+2\\ y=6\\ B=(4,6)

ksiązki Odpowiedź

a)B=(0,-1), \ b)B=(4,6)

© medianauka.pl, 2011-03-05, ZAD-1196

Zadania podobne

kulkaZadanie - współrzędne wektora
Dane są punkty A=(3,-5), B=(1,5), C=(-3,2). Znaleźć współrzędne wektorów \vec{AB}, \ \vec{BA},\ \vec{AC},\ \vec{CB}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wektor w układzie współrzędnych
Zaznaczyć w układzie współrzędnych wektory zaczepione w punkcie A=(1,1), określone następująco:
\vec{a}=[1,3]\\ \vec{b}=[-1,2]\\ \vec{c}=2\vec{i}-3\vec{j}\\ \vec{d}=\vec{i}-\vec{j}\\ \vec{e}=5\vec{i}\\ \vec{f}=-\vec{j}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - współrzędne wektora
Dany jest prostokąt ABCD, gdzie A=(1,1), B=(5,1), C=(5,3), D=(1,3). Znaleźć współrzędne wektorów \vec{AD}, \ \vec{CA},\ \vec{BD}, \ \vec{CD}.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.