Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - mnożenie wektora przez skalar


Znaleźć współrzędne wektorów -5\vec{a}, \ 3\vec{b}, jeżeli \vec{a}=[-3,4], \ \vec{b}=5\vec{i}-3\vec{j}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wektor \vec{a} ma współrzędne:

\vec{a}=[-3,4]

Mnożąc wektor przez skalar, mnożymy także jego współrzędne:

-5\vec{a}=[-3\cdot (-5),4\cdot (-5)]=[15,-20]

Wyrazimy drugi z wektorów poprzez jego współrzędne:

\vec{b}=5\vec{i}-3\vec{j}=[5,-3]

Dalej już postępujemy tak jak w przypadku pierwszego wektora:

3\vec{b}=[5\cdot 3,-3\cdot 3]=[15,-9]

ksiązki Odpowiedź

\vec{a}=[15,-20], \ \vec{b}=[15,-9]

© medianauka.pl, 2011-03-12, ZAD-1216


Polecamy koszyk

Bum!
Bum!

35.58 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.