Zadanie - mnożenie wektora przez skalar


Znaleźć współrzędne wektorów -5\vec{a}, \ 3\vec{b}, jeżeli \vec{a}=[-3,4], \ \vec{b}=5\vec{i}-3\vec{j}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wektor \vec{a} ma współrzędne:

\vec{a}=[-3,4]

Mnożąc wektor przez skalar, mnożymy także jego współrzędne:

-5\vec{a}=[-3\cdot (-5),4\cdot (-5)]=[15,-20]

Wyrazimy drugi z wektorów poprzez jego współrzędne:

\vec{b}=5\vec{i}-3\vec{j}=[5,-3]

Dalej już postępujemy tak jak w przypadku pierwszego wektora:

3\vec{b}=[5\cdot 3,-3\cdot 3]=[15,-9]

ksiązki Odpowiedź

\vec{a}=[15,-20], \ \vec{b}=[15,-9]

© medianauka.pl, 2011-03-12, ZAD-1216

Zadania podobne

kulkaZadanie - dodawanie wektorów metodą równoległoboku
Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Znaleźć graficznie metodą równoległoboku wektor:
a) \vec{AB}+\vec{BC}+\vec{AC}
b) \vec{CA}+\vec{BC}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - mnożenie wektora przez skalar
Dane są wektory \vec{a}=[3,-4], \ \vec{b}=[-15,20], wiadomo tez, że \vec{a}=k\vec{b}. Znaleźć liczbę k.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - mnożenie wektora przez skalar
Dany jest wektor \vec{a}=[3,4]. Przez jaką liczbę należy go pomnożyć, aby jego długość była równa 1?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.