Zadanie - mnożenie wektora przez skalar


Znaleźć współrzędne wektorów -5\vec{a}, \ 3\vec{b}, jeżeli \vec{a}=[-3,4], \ \vec{b}=5\vec{i}-3\vec{j}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wektor \vec{a} ma współrzędne:

\vec{a}=[-3,4]

Mnożąc wektor przez skalar, mnożymy także jego współrzędne:

-5\vec{a}=[-3\cdot (-5),4\cdot (-5)]=[15,-20]

Wyrazimy drugi z wektorów poprzez jego współrzędne:

\vec{b}=5\vec{i}-3\vec{j}=[5,-3]

Dalej już postępujemy tak jak w przypadku pierwszego wektora:

3\vec{b}=[5\cdot 3,-3\cdot 3]=[15,-9]

ksiązki Odpowiedź

\vec{a}=[15,-20], \ \vec{b}=[15,-9]

© medianauka.pl, 2011-03-12, ZAD-1216

Zadania podobne

kulkaZadanie - dodawanie wektorów metodą równoległoboku
Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Znaleźć graficznie metodą równoległoboku wektor:
a) \vec{AB}+\vec{BC}+\vec{AC}
b) \vec{CA}+\vec{BC}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - mnożenie wektora przez skalar
Dane są wektory \vec{a}=[3,-4], \ \vec{b}=[-15,20], wiadomo tez, że \vec{a}=k\vec{b}. Znaleźć liczbę k.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - mnożenie wektora przez skalar
Dany jest wektor \vec{a}=[3,4]. Przez jaką liczbę należy go pomnożyć, aby jego długość była równa 1?

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Czy kości grają rolę Boga? Matematyka niepewności
laboratorium w szufladzie Matematyka
Rodzinna matematyka
Kubek matematyka pi
Krótka podróż w głąb matematyki
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.