Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - dodawanie wektorów metodą równoległoboku


Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Znaleźć graficznie metodą równoległoboku wektor:
a) \vec{AB}+\vec{BC}+\vec{AC}
b) \vec{CA}+\vec{BC}


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Rozwiązanie pokazane zostanie w dwóch etapach. Dodamy najpierw dwa pierwsze wektory, a następnie do wyniku dodamy wektor trzeci.

Etap 1

Rozwiązanie graficzne zadania 681 - etap I

Otrzymaliśmy w wyniku wektor \vec{AC}, który mamy teraz dodać do tego samego wektora:

Etap 2

Mamy do czynienia teraz z sumą: \vec{AC}+\vec{AC}, dla której nie możemy zastosować metody równoległoboku. Możemy zastosować metodę dodawania graficznie wektorów równoległych lub zastosować mnożenie wektora przez skalar: \vec{AC}+\vec{AC}=2\vec{AC}

Rozwiązanie graficzne zadania 681

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

W metodzie równoległoboku dodawania wektorów sumowane wektory sprowadzamy do wspólnego początku, budujemy na nich równoległobok, a sumę znajdujemy na przekątnej tego równoległoboku.

graficzne rozwiązanie zadania 681

© medianauka.pl, 2011-03-11, ZAD-1213


Polecamy koszyk

Prison Run
Prison Run

11.5 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.