Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Mnożenie wektora przez liczbę

Definicja Definicja

Iloczyn wektora \vec{a} przez liczbę k oznaczamy k\vec{a} i nazywamy:

  • wektor zerowy \vec{0} w przypadku, gdy k=0 lub \vec{a}=\vec{0},
  • wektor o długości ka, który ma kierunek i zwrot wektora \vec{a}, w przypadku, gdy k>0,\quad{}\vec{a}\neq{}\vec{0}.
    Mnożenie wektora przez liczbę

  • wektor o długości |k|\cdot{a}, który ma kierunek wektora \vec{a} i zwrot przeciwny do wektora \vec{a}, w przypadku, gdy k<0,\quad{}\vec{a}\neq{}\vec{0}.

    Mnożenie wektora przez liczbę

© medianauka.pl, 2010-11-27, ART-1030


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - mnożenie wektora przez skalar
Znaleźć współrzędne wektorów -5\vec{a}, \ 3\vec{b}, jeżeli \vec{a}=[-3,4], \ \vec{b}=5\vec{i}-3\vec{j}

zadanie-ikonka Zadanie - mnożenie wektora przez skalar
Dane są wektory \vec{a}=[3,-4], \ \vec{b}=[-15,20], wiadomo tez, że \vec{a}=k\vec{b}. Znaleźć liczbę k.

zadanie-ikonka Zadanie - mnożenie wektora przez skalar
Dany jest wektor \vec{a}=[3,4]. Przez jaką liczbę należy go pomnożyć, aby jego długość była równa 1?

zadanie-ikonka Zadanie - dodawanie wektorów metodą równoległoboku
Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Znaleźć graficznie metodą równoległoboku wektor:
a) \vec{AB}+\vec{BC}+\vec{AC}
b) \vec{CA}+\vec{BC}


Polecamy koszyk

Kra
Kra

21.6 PLN


© Media Nauka 2008-2017 r.