Zadanie - Obrót dookoła punktu


Znaleźć obraz krzywej y=x3 w obrocie dookoła początku układu współrzędnych o kąt 90o.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

x=x'\cos{\alpha}+y'\sin{\alpha}=x'\cos{90^o}+y'\sin{90^o}=y'\\ y=-x'\sin{\alpha}+y'\cos{\alpha}=-x'\sin{90^o}+y'\cos{90^o}=-x'
y=x^3\\ -x'=y'^3\\ y'=\sqrt[3]{-x'}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W obrocie dookoła punktu O (początek układu współrzędnych) o kąt skierowany \angle \vec{\alpha} obrazem pewnego punktu P=(x,y) jest punkt P'=(x',y'). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

x=x'\cos{\alpha}+y'\sin{\alpha} \\ y=-x'\sin{\alpha}+y'\cos{\alpha}

oraz

x'=x\cos{\alpha}-y\sin{\alpha} \\ y'=x\sin{\alpha}+y\cos{\alpha}

Zatem zależność między współrzędnymi dowolnego punktu wykresu i jego obrazu jest następująca:

x=x'\cos{\alpha}+y'\sin{\alpha}=x'\cos{90^o}+y'\sin{90^o}=x'\cdot 0+y'\cdot 1=y'\\ y=-x'\sin{\alpha}+y'\cos{\alpha}=-x'\sin{90^o}+y'\cos{90^o}=-x'\cdot 1+y'\cdot 0=-x

Podstawiamy te zależności do naszego wzoru:

y=x^3\\ -x'=y'^3\\ y'=\sqrt[3]{-x'}

ksiązki Odpowiedź

y'=\sqrt[3]{-x'}

© medianauka.pl, 2011-03-20, ZAD-1248

Zadania podobne

kulkaZadanie - obrót
Znaleźć obraz punktu P=(2,4) w obrocie dookoła początku układu współrzędnych o kąt 30o.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obrót, znajdowanie obrazu prostej
Znaleźć obraz prostej y=-2x+6 w obrocie dookoła początku układu współrzędnych o kąt 60o.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obrót
Znaleźć obraz wykresu funkcji y=|x| w obrocie dookoła początku układu współrzędnych o kąt 45o.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.