Zadanie - obrót


Znaleźć obraz wykresu funkcji y=|x| w obrocie dookoła początku układu współrzędnych o kąt 45o.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W obrocie dookoła punktu O (początek układu współrzędnych) o kąt skierowany \angle \vec{\alpha} obrazem pewnego punktu P=(x,y) jest punkt P'=(x',y'). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

x=x'\cos{\alpha}+y'\sin{\alpha} \\ y=-x'\sin{\alpha}+y'\cos{\alpha}

oraz

x'=x\cos{\alpha}-y\sin{\alpha} \\ y'=x\sin{\alpha}+y\cos{\alpha}

Zatem zależność między współrzędnymi dowolnego punktu wykresu i jego obrazu jest następująca:

x=x'\cos{\alpha}+y'\sin{\alpha}=x'\cos{45^o}+y'\sin{45^o}=x'\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}+y'\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\\ y=-x'\sin{\alpha}+y'\cos{\alpha}=-x'\sin{45^o}+y'\cos{45^o}=-x'\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}+y'\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}

Mamy tutaj do czynienia z wartością bezwzględną. Zgodnie z jej definicją mamy:

x=\begin{cases} x, \ dla \ x\geq 0 \\ -x, \ dla \ x<0 \end{cases}

Rozpatrujemy więc dwa przypadki:

1) x\geq 0\\ \frac{\sqrt{2}}{2}x'+\frac{\sqrt{2}}{2}y'\geq 0/:\frac{\sqrt{2}}{2}\\ x'+y'\geq 0\\ y'\geq -x

Podstawiamy te zależności do naszego wzoru:

y=|x|=x\\ -x'\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}y'=\frac{\sqrt{2}}{2}x'+\frac{\sqrt{2}}{2}y'/:\frac{\sqrt{2}}{2}\\ -x'+y'=x'+y'\\-2x'=0/:(-2)\\x'=0

Aby lepiej zrozumieć powyższy warunek i rachunki warto sporządzić szkic rysunku.

Rozwiązanie zadania 718 - etap I

Kolorem niebieskim zaznaczono fragment wykresu funkcji y=|x| dla x większych lub równych zero. Obrazu prostej szukamy tylko w dla y'\geq -x' (obszar zakreskowany), a więc jest to prosta x=0 tylko w zakreskowanym obszarze

Rozpatrujemy drugi przypadek:

2) x<0\\ \frac{\sqrt{2}}{2}x'+\frac{\sqrt{2}}{2}y'< 0/:\frac{\sqrt{2}}{2}\\ x'+y'<0\\ y'<-x'

Podstawiamy te zależności do naszego wzoru:

y=|x|=-x\\ -x'\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}y'=-\frac{\sqrt{2}}{2}x'-\frac{\sqrt{2}}{2}y'/:\frac{\sqrt{2}}{2}\\ -x'+y'=-x'-y'\\-2y'=0/:(-2)\\y'=0

Aby lepiej zrozumieć powyższy warunek i rachunki warto sporządzić drugi szkic rysunku.

Rozwiązanie zadania 718 - etap II

Kolorem niebieskim zaznaczono fragment wykresu funkcji y=|x| dla x mniejszych od zera. Obrazu prostej szukamy tylko w dla y'<-x' (obszar zakreskowany), a więc jest to prosta y=0 tylko w zakreskowanym obszarze

Łączymy oba szkice w jeden:

Rozwiązanie graficzne zadania: Znaleźć obraz wykresu funkcji y=|x| w obrocie dookoła początku układu współrzędnych o kąt 45o.

ksiązki Odpowiedź

x'=0 \ dla \ y'\geq-x', \ y'=0 \ dla \ y'<-x'

© medianauka.pl, 2011-03-20, ZAD-1250

Zadania podobne

kulkaZadanie - obrót
Znaleźć obraz punktu P=(2,4) w obrocie dookoła początku układu współrzędnych o kąt 30o.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Obrót dookoła punktu
Znaleźć obraz krzywej y=x3 w obrocie dookoła początku układu współrzędnych o kąt 90o.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obrót, znajdowanie obrazu prostej
Znaleźć obraz prostej y=-2x+6 w obrocie dookoła początku układu współrzędnych o kąt 60o.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.