Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie - jednokładność


Znaleźć obraz odcinka \overline{AB}, gdzie A=(-1,2), B=(-2,-3) w jednokładności o środku w początku układu współrzędnych i skali k=3. Zilustrować to przekształcenie w układzie współrzędnych.


© Media Nauka 2008-2017 r.