Zadanie - objętość czworościanu foremnego


Oblicz objętość czworościanu foremnego, którego wysokość ma długość 2.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Ostrosłupx=\frac{2}{3}h
x=\frac{\cancel{2}}{3}\cdot \frac{\sqrt{3}a}{\cancel{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}a
a^2=H^2+x^2\\ a^2=2^2+(\frac{\sqrt{3}}{3}a)^2\\ a^2=6\\ a=\sqrt{6}
V=\frac{1}{12}a^3\frac{2}=\frac{1}{12}\cdot(\sqrt{6})^3\cdot \sqrt{2}=\frac{1}{12}\cdot 6\sqrt{6}\cdot sqrt{2}=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}=\sqrt{3}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek:

Ostrosłup

Aby obliczyć objętość czworościanu musimy znać długość krawędzi a, skorzystamy wówczas ze wzoru:

V=\frac{1}{12}a^3\sqrt{2}

Gdybyśmy znali wielkość x zaznaczoną na rysunku, moglibyśmy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego wyznaczonego przez wysokość czworościanu, krawędź i odcinek x, a mianowicie:

a^2=H^2+x^2\\ H=2\\ a=?\\ x=?

Sporządzimy rysunek, który ilustruje podstawę czworościanu:

Rysunek pomocniczy

W podstawie czworościanu jest trójkąt równoboczny. Ponieważ mamy do czynienia z czworościanem foremnym spodek wysokości jest środkiem ciężkości trójkąta. Środek ciężkości trójkąta równobocznego dzieli każdą ze środkowych w stosunku 2:1. Możemy więc napisać, że:

x=\frac{2}{3}h

Wysokość w trójkącie równobocznym obliczymy na podstawie twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta stanowiącego połowę trójkąta równobocznego.

(\frac{1}{2}a)^2+h^2=a^2\\ h^2=a^2-\frac{1}{4}a^2\\ h^2=\frac{3}{4}a^2\\ h=\sqrt{\frac{3}{4}a^2}\\ h=\frac{\sqrt{3}a}{2}

Możemy już obliczyć x:

x=\frac{\cancel{2}}{3}\cdot \frac{\sqrt{3}a}{\cancel{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}a

Możemy już wyznaczyć długość krawędzi a, korzystając z równania, które zapisaliśmy na samym początku rozwiązania zadania:

a^2=H^2+x^2\\ a^2=2^2+(\frac{\sqrt{3}}{3}a)^2\\ a^2=4+\frac{3}{9}a^2\\ a^2-\frac{1}{3}a^2=4\\ \frac{2}{3}a^2=4/\cdot \frac{3}{2}\\ a^2=4\cdot \frac{3}{2}\\ a^2=6\\ a=\sqrt{6}

Obliczamy objętość:

V=\frac{1}{12}a^3\frac{2}=\frac{1}{12}\cdot(\sqrt{6})^3\cdot \sqrt{2}=\frac{1}{12}\cdot 6\sqrt{6}\cdot sqrt{2}=\frac{1}{2}\sqrt{6\cdot 2}=\frac{1}{12}\sqrt{3\cdot 4}=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}=\sqrt{3}

ksiązki Odpowiedź

V=sqrt{3}

© medianauka.pl, 2011-10-22, ZAD-1505

Zadania podobne

kulkaZadanie - objętość i pole powierzchni czworościanu foremnego
Oblicz objętość i pole powierzchni czworościanu foremnego o krawędzi długości 2\sqrt{3}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - czworościan foremny
Narysować siatkę czworościanu foremnego o objętości 5 cm3.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - czworościan foremny - objętość
Pole powierzchni czworościanu foremnego jest równe 3. Jaka jest jego objętość?

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Rodzinna matematyka
Kubek matematyka pi
Algebra
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.