Zadanie - równanie pierwiastkowe

Treść zadania:

Rozwiązać równanie \(\sqrt{x-1}=x+1\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Rozwiązujemy równanie metodą analizy starożytnych, pamiętając, że na końcu musimy sprawdzić, czy uzyskane rozwiązanie spełnia równanie wyjściowe. Podnosimy więc obie strony równania do kwadratu:

\(\sqrt{x-1}=x+1/^2\)

\(x-1=(x+1)^2\)

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy:

\((a+b)^2=a^2+2ab+b^2\)

Mamy więc:

\(x-1=(x+1)^2\)

\(x-1=x^2+2x+1\)

\(x-1-x^2-2x-1=0\)

\(-x^2-x-2=0\)

Otrzymaliśmy równanie kwadratowe. Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego \(\Delta=b^2-4ac\).

\(\Delta=(-1)^2-4\cdot(-1)\cdot(-2)=1-8=-7<0\)

Ponieważ wyróżnik trójmianu kwadratowego jest ujemny, równanie nie ma rozwiązania.


© medianauka.pl, 2012-03-10, ZAD-1575

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Rozwiązać równanie \(\sqrt{-x}=4\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Rozwiązać równanie \(\sqrt{x+1}=x+1\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Rozwiązać równanie \(\sqrt{x^2-2x+4}=x-4\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.