Zadanie - wyznaczanie logarytmów, logarytmy, obliczanie logarytmów


Przedstaw liczbę 0,2 jako sumę trzech logarytmów o różnych podstawach.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

0,2=\frac{1}{5}+1-1=\log_{2}{\sqrt[5]{2}}+\log_{3}{3}+\log_{4}{\frac{1}{4}}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wystarczy przedstawić liczbę 0,2 jako sumę trzech dowolnych liczb, a następnie wyrazić je w postaci dowolnych logarytmów o różnych podstawach. Zauważ, że zadanie to ma nieskończenie wiele rozwiązań, gdyż każdą liczbę można przedstawić jako sumę trzech innych liczb na nieskończenie wiele sposobów. Tutaj wystarczy podać jeden z takich przykładów.

0,2=\frac{1}{5}+1+(-1)

Jak przedstawić liczbę 1/5 w postaci dowolnego logarytmu? Skorzystamy z pewnej własności potęg:

a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}\ dla \ n\in N, \ a\geq 0

Niech podstawą naszego logarytmu będzie liczba 2.
Zatem:
\frac{1}{5}=\log_{2}{\sqrt[5]{2}},\ bo \ 2^{\frac{1}{5}}=\sqrt[5]{2}

W pozostałych przypadkach obierzmy sobie podstawy logarytmu liczby 3 i 4. Mamy więc
1=\log_{3}{3},\ bo \ 3^1=3
-1=\log_{4}{\frac{1}{4}},\ bo \ 4^{-1}=\frac{1}{4}

Mamy już przykładowe rozwiązanie naszego zadania

0,2=\frac{1}{5}+1-1=\log_{2}{\sqrt[5]{2}}+\log_{3}{3}+\log_{4}{\frac{1}{4}}

ksiązki Odpowiedź

Istnieje nieskończenie wiele rozwiązań tego zadania. Jedno z nich zostało przedstawione poniżej:

0,2=\log_{2}{\sqrt[5]{2}}+\log_{3}{3}+\log_{4}{\frac{1}{4}}

© medianauka.pl, 2009-12-05, ZAD-413

Zadania podobne

kulkaZadanie - oblicznie logarytmów

Oblicz:

a)\log_{3}{\frac{1}{3}} \\ b) \log_{\sqrt{2}}{2} \\ c) \log_{\frac{1}{3}}{9} \\ d) \log_{5}{5} \\ e) \log_{5}{1} \\ f) \log_{2}{\sqrt{2}} \\ g) \log_{3}{\sqrt[3]{3}} \\ h) \log_{2}{2\sqrt[3]{2}} \\ i) \log_{2}{256}Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 31, matura 2016 (poziom podstawowy)

Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem R=log\frac{A}{A_0}, gdzie A oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, A0 = 10-4 cm jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2015 (poziom podstawowy)

Dane są liczby a=-\frac{1}{27},\quad b=\log_{\frac{1}{4}}{64},\quad c=\log_{\frac{1}{3}}{27}. Iloczyn abc jest równy:

A. -9

B. -1/3

C. 1/3

D. 3Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 1, matura 2019

Liczba log√22 jest równa

A. 2

B. 4

C. √2

D. 1/2Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.