Zadanie - dzielenie wielomianów


Dla jakiej wartości parametru a wielomian \(W(x)=x^3+2x^2-x+a\) dzieli się bez reszty przez \(x-1\)?


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wykonujemy dzielenie pisemne wielomianów:

obliczenia

Zgodnie z warunkami zadania reszta z dzielenia powinna być równa zeru, więc zapisujemy warunek:

\(a+2=0\)

\(a=-2\)

Otrzymujemy rozwiązanie naszego zadania.

ksiązki Odpowiedź

Wielomian \(W(x)=x^3+2x^2-x+a\) dzieli się bez reszty przez \(x-1\) dla \(a=-2\).

© medianauka.pl, 2009-12-28, ZAD-452

Zadania podobne

kulkaZadanie - dzielenie wielomianów

Wykonać dzielenie wielomianów:

a) \((x^5+x^2-x+1):(x^3-x+1)\)

b) \((8x^4-2x^3-5x^2-13x-3):(x^2+x+1)\)

c) \((x^{10}-1):(x^2+1)\)

d) \((8x^3+18x^2-9x-8):(x+\frac{1}{2})\)

e) \((x^4-2\sqrt{2}x^3-2x^2+8\sqrt{2}x-8):(x-\sqrt{2})\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2016 (poziom rozszerzony)

Wielomian \(W(x)=6x^3+3x^2-5x+p\) jest podzielny przez dwumian \(x-1\) dla \(p\) równego:

A. \(4\)

B. \(-2\)

C. \(2\)

D. \(-4\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2017 (poziom rozszerzony)

Dany jest wielomian \(W(x)=2x^3+ax^2−13x+b\). Liczba 3 jest jednym z pierwiastków tego wielomianu. Reszta z dzielenia wielomianu \(W(x)\) przez (x+2) jest równa 20. Oblicz współczynniki \(a\) i \(b\) oraz pozostałe pierwiastki wielomianu \(W(x)\).Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.