zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 2, matura 2021 (poziom rozszerzony)

Treść zadania:

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji \(f\) określonej dla każdej liczby rzeczywistej \(x\).

Zadanie 2, matura z matematyki 2021

Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji \(f\).

A. \(f(x)=\frac{\cos{x}+1}{|\cos{|x|}+1}\)

B. \(f(x)=\frac{\sin{x}+1}{|\sin{|x|}+1}\)

C. \(f(x)=\frac{\cos{x}-2}{|\cos{|x|}-2}\)

D. \(f(x)=\frac{\sin{x}-2}{|\sin{|x|}-2}\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zauważmy, że na wykresie widnieje funkcja parzysta, stąd od razu można wyeliminować punkty B i D odpowiedzi, ponadto wiemy, że:

\(\sin{\pi}=0\)

\(\cos{\pi}=-1\).

Z wykresu widać, że wartośc w punkcie \(pi\) jest mniejsza niż 1 i większa niż 0. Policzny:

A. \(f(x)=\frac{\cos{\pi}+1}{|\cos{\pi}+1|}=\frac{-1+1}{1+1}=0\)

B. \(f(x)=\frac{\sin{\pi}+1}{|\sin{\pi}+1|}= \frac{0+1}{0+1}=1\)

C. \(f(x)=\frac{\cos{\pi}-2}{|\cos{\pi}-2|}=\frac{1-2}{-1-2}=\frac{1}{3}\)

D. \(f(x)=\frac{\sin{\pi}-2}{|\sin{\pi}-2|}=\frac{0-2}{0-2}=1\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2023-03-30, ZAD-4826

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć okres podstawowy funkcji \(y=\cos{4x}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Znaleźć okres podstawowy funkcji: \(y=\cos^4{x}-\sin^4{x}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.