Zadanie - okres podstawowy funkcji trygonometrycznej

Treść zadania:

Znaleźć okres podstawowy funkcji \(y=\cos{4x}\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Funkcję nazywamy okresową gdy istnieje tak liczba \(T\) różna od zera, że dla każdej liczby \(x\) z dziedziny funkcji liczba \(x+T\) należy do tej dziedziny oraz

\(f(x)=f(x+T)\)

Obliczamy zatem \(f(x+T)\), czyli za argument \(x\) podstawiamy \(x+T\):

\(f(x)=\cos{4x}\)

\(f(x+T)=\cos{[4(x+T)]}=\cos{(4x+4T)}\)

Znamy jedynie na okres podstawowy funkcji \(y=\cos{x}\), który wynosi \(2\pi\), więc musimy zastosować podstawienie:

\(u=4x\)

\(f(u)=\cos{(u+4T)}\)

Ponieważ okresem podstawowym funkcji \(y=\cos{x}\) jest \(2\pi\), co oznacza, że \(\cos{x}=\cos{(x+2\pi)}\), to porównując z funkcją \(f(u)\) możemy napisać, że:

\(4T=2\pi/:4\)

\(T=\frac{\pi}{2}\)

ksiązki Odpowiedź

Liczba \(\frac{\pi}{2}\) jest okresem podstawowe funkcji \(y=\cos{4x}\).

© medianauka.pl, 2010-03-20, ZAD-720

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć okres podstawowy funkcji: \(y=\cos^4{x}-\sin^4{x}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2 — maturalne.

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji \(f\) określonej dla każdej liczby rzeczywistej \(x\).

Zadanie 2, matura z matematyki 2021

Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji \(f\).

A. \(f(x)=\frac{\cos{x}+1}{|\cos{|x|}+1}\)

B. \(f(x)=\frac{\sin{x}+1}{|\sin{|x|}+1}\)

C. \(f(x)=\frac{\cos{x}-2}{|\cos{|x|}-2}\)

D. \(f(x)=\frac{\sin{x}-2}{|\sin{|x|}-2}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.