Zadanie maturalne nr 3, matura 2022 - poziom rozszerzony


Jeżeli \(\cos{\beta}=−\frac{1}{3}\) i \(\beta \in (\pi,\frac{3}{2}\pi)\), to wartość wyrażenia \(\sin(\beta−\frac{1}{3}\pi)\) jest równa

A. \(\frac{-2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{6}\)

B. \(\frac{2\sqrt{6}+2}{6}\)

C. \(\frac{2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{6}\)

D. \(\frac{1-2\sqrt{6}}{6}\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystajmy ze wzoru na sinus różnicy kątów:

\(\sin({\alpha-\beta})=\sin{\alpha}\cos{\beta}-\cos{\alpha}\sin{\beta}\)

\(\sin({\beta-\frac{\pi}{3}})=\sin{\beta}\cos{\frac{\pi}{3}}-\cos{\beta}\sin{\frac{\pi}{3}}\)

Ponieważ \(\cos{\beta}=−\frac{1}{3}\), to:

\(\sin({\beta-\frac{\pi}{3}})=\sin{\beta}\cdot \frac{1}{2}- (-\frac{1}{3})\cdot \frac{\sqrt{3}}{2}= \frac{1}{2}\sin{\beta}+\frac{\sqrt{3}}{6}\)

Skorzystajmy z jedynki trygonometrycznej:

\(\sin^2{\beta}+\cos^2{\beta}=1\)

\(\sin^2{\beta}+(-\frac{1}{3})^2=1\)

\(\sin^2{\beta}+\frac{1}{9}=1\)

\(\sin^2{\beta}=1-\frac{1}{9}\)

\(\sin^2{\beta}=\frac{8}{9}\)

\(\sin{\beta}=\sqrt{\frac{8}{9}}\) lub \(\sin{\beta}=-\sqrt{\frac{8}{9}}\)

Ponieważ \(\beta \in (\pi,\frac{3}{2}\pi)\), to w tym przedziale sinus przyjmuje wyłącznie wartości ujemne (spójrz na wykres).

wykres funkcji sinus

Zatem:

\(\sin{\beta}=-\sqrt{\frac{8}{9}}=-\frac{2\sqrt{2}}{3}\).

Wracając do początkowych obliczeń:

\(\sin({\beta-\frac{\pi}{3}})= \frac{1}{2}\sin{\beta}+\frac{\sqrt{3}}{6}=\)

\(=\frac{1}{2}\cdot (-\frac{2\sqrt{2}}{3})+\frac{\sqrt{3}}{6}= -\frac{2\sqrt{2}}{6})+\frac{\sqrt{3}}{6}= \frac{-2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{6}\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2023-04-27, ZAD-4881

Zadania podobne

kulkaZadanie - okres funkcji trygonometrycznej
Znaleźć okres podstawowy funkcji: y=\sin{2x}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - okres podstawowy funkcji trygonometrycznej

Znaleźć okres podstawowy funkcji

a) y = sin2x

b) y = sinπxPokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2021 (poziom rozszerzony)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby
rzeczywistej x.

Zadaniw 2, matura z matematyki 2021

Jeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji f.

A. f(x)=(cosx + 1)/(|cos|x| + 1)

B. f(x)=(sinx + 1)/(|sin|x| + 1)

C. f(x)=(cosx - 2)/(|cos|x| -2)

D. f(x)=(sinx - 2)/(|sin|x| - 2)Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.