Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - granica lewostronna i prawostronna


Obliczyć granicę prawostronną i lewostronną funkcji
f(x)=\begin{cases} 5x-x^2+1, \ dla \ x>-1 \\ 5-x, \ dla \ x< -1 \end{cases} w punkcie x0=-1


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Funkcja f(x) nie jest określona w punkcie x0=-1, zatem granicę prawostronną i lewostronną obliczamy w następujący sposób:

Najpierw obliczymy granicę prawostronną funkcji w punkcie x0=-1.

\lim_{x\to -1 +}{f(x)}=...

Dążymy do punktu -1 z prawej strony, a więc z wyrazami ciągu argumentów większymi od -1. Dla argumentów większych od -1 funkcja f(x) przyjmuje postać 5x-x2+1.

=\lim_{x\to -1 +}{(5x-x^2+1)}=-5-(-1)^2+1=-5

Obliczamy teraz granicę lewostronną funkcji w punkcie x0=-1.

\lim_{x\to -1 -}{f(x)}=

Dążymy do punktu -1 z lewej strony, a więc z wyrazami ciągu argumentów mniejszymi od -1. Dla argumentów mniejszych od -1 funkcja f(x) przyjmuje postać 5-x.

=\lim_{x\to -1 -}{f(x)}=\lim_{x\to -1 -}{(5-x)}=6

Obie granice nie są sobie równe, więc funkcja nie posiada w tym punkcie granicy.


© medianauka.pl, 2010-05-14, ZAD-866


Polecamy koszyk

Trauma
Trauma

27.15 PLN
Rok Potopu
Rok Potopu

28.47 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.