Zadanie - ciągłość funkcji, zadanie z parametrem


Dla jakich wartości parametru a funkcja f(x)=\begin{cases} 2x^2-a, \ dla \ x \geq 1 \\ x-1, \ dla \ x < 1 \end{cases} jest ciągła w punkcie x0=1?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\lim_{x\to 1^+}{(2x^2-a)}=2-a \\ \lim_{x\to 1^-}{(x-1)}=0 \\ \lim_{x\to 1^+}{f(x)}=\lim_{x\to 1^-}{f(x)}\Leftrightarrow 2-a=0 \Leftrightarrow a=2\\ f(x_0)=f(1)=2-a=2-2=0=\lim_{x\to 1}{f(x)}

Dla a=2 funkcja f(x) jest ciągła w punkcie x0=1.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Dana jest funkcja:

f(x)=\begin{cases} 2x^2-a, \ dla \ x \geq 1 \\ x-1, \ dla \ x < 1 \end{cases}

Aby sprawdzić ciągłość funkcji musimy w pierwszym kroku zbadać granice lewostronną i prawostronną.

1) Obliczamy granicę funkcji f(x) w punkcie x0:

\lim_{x\to 1^+}{f(x)}=\lim_{x\to 1^+}{(2x^2-a)}=2\cdot 1^2-a=2-a tło tło

Wyjaśnienie do fragmentu zaznaczonego kolorem żółtym: ponieważ rozpatrujemy granicę prawostronną, interesują nas wartości większe od jedności. Zgodnie z określeniem naszej funkcji przyjmuje ona wartości 2x2-a dla argumentów większych od jeden.

Obliczamy granicę lewostronną

\lim_{x\to 1^-}{f(x)}=\lim_{x\to 1^-}{(x-1)}=1-1=0 tło tło

Wyjaśnienie do fragmentu zaznaczonego kolorem niebieskim: ponieważ rozpatrujemy granicę lewostronną, interesują nas wartości mniejsze od jeden. Zgodnie z określeniem naszej funkcji przyjmuje ona wartości x-1 dla argumentów mniejszych od jedności.

Ponieważ granica lewostronna i prawostronna muszą mieć taką samą wartość, to:

2-a=0\\a=2 tło

Krokiem kolejnym w badaniu ciągłości funkcji jest obliczenie wartości funkcji w punkcie.

2) Obliczamy wartość funkcji w punkcie x0=1:

f(x_0)=f(1)=2\cdot 1^2-a=2-2=0

3) Sprawdzamy, czy granica funkcji w punkcie jest równa wartości funkcji w tym punkcie.

Ponieważ

\lim_{x\to 1}{f(x)}=f(1)=0

funkcja ta jest ciągła w tym punkcie dla a=2.

ksiązki Odpowiedź

Funkcja f(x) jest ciągła w x0=1 dla a=2.

© medianauka.pl, 2010-09-01, ZAD-879

Zadania podobne

kulkaZadanie - ciągłość funkcji
Zbadać, czy funkcja f(x)=\begin{cases} -2x, \ dla \ x \leq 0 \\ x^2, \ dla \ x > 0 \end{cases} jest ciągła w punkcie x0=0.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciągłość funkcji w przedziale
Sprawdzić, czy funkcja
f(x)=\begin{cases} \frac{x^2+x-6}{x-2}, \ dla \ x\in(-\infty;2) \\5, \ dla\ x=2 \\  3x-1, \ dla \ x\in (2;\infty) \end{cases}
jest ciągła w zbiorze liczb rzeczywistych.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ciągłość funkcji
Sprawdzić, czy funkcja f(x)=|x+1|-x jest ciągła w punkcie x0=-1.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.