Zadanie - pochodna funkcji złożonej


Obliczyć pochodną funkcji:
a) f(x)=\sin{(\cos{x})}
b) f(x)=\sqrt{x^2+\sqrt{x}}

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzoru na obliczanie pochodnej funkcji złożonej:

h'(x)=g'(f(x))\cdot f'(x)

Dana jest funkcja f(x)=\sin{(\cos{x})}

Rozpoznajemy funkcją zewnętrzną (sinus) i wewnętrzną (cosinus). Obliczamy więc najpierw pochodną funkcji zewnętrznej, której argumentem jest funkcja wewnętrzna, a potem pochodną funkcji wewnętrznej.

f'(x)=\cos{(\cos{x})}\cdot(-\sin{x})=-\sin{x}\cos{(cos{x})}

Alternatywny sposób rozwiązania.

Jeżeli masz kłopot w obliczaniu pochodnej funkcji złożonej w pamięci, możesz stosować podstawienie, jednak przy obliczaniu pochodnych bardziej skomplikowanych funkcji ta metoda może okazać się kłopotliwa.

f(x)=\sin{(\cos{x})}\\ u=\cos{x} \\ u'=-\sin{x}\\ f(u)=\sin{u} \\ f'(u)=\cos{u}\\ f'(x)=-\sin{x}\cos{(cos{x})}

ksiązki Odpowiedź

f'(x)=-\sin{x}\cos{(cos{x})}

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzoru na obliczanie pochodnej funkcji złożonej:

h'(x)=g'(f(x))\cdot f'(x)

Dana jest funkcja \sqrt{x^2+\sqrt{x}}

Mamy tu do czynienia z funkcją zewnętrzną (pierwiastek) i wewnętrzną (suma kwadratu x i pierwiastka z x). Postępujemy więc zgodnie z przytoczonym wyżej wzorem. Obliczamy najpierw pochodną funkcji zewnętrznej, której argumentem jest funkcja wewnętrzna, a potem pochodną funkcji wewnętrznej.

f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x^2+\sqrt{x}}}\cdot (x^2+\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x^2+\sqrt{x}}}\cdot (2x+\frac{1}{2\sqrt{x}})

Alternatywny sposób rozwiązania.

f(x)=\sqrt{x^2+\sqrt{x}}\\ u=x^2+\sqrt{x} \\ u'=2x+\frac{1}{2\sqrt{x}}\\ f(u)=\sqrt{u} \\ f'(u)=\frac{1}{2\sqrt{u}}\\ f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x^2+\sqrt{x}}}\cdot (2x+\frac{1}{2\sqrt{x}})

ksiązki Odpowiedź

f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x^2+\sqrt{x}}}\cdot (2x+\frac{1}{2\sqrt{x}})

© medianauka.pl, 2010-09-14, ZAD-907

Zadania podobne

kulkaZadanie - pochodna funkcji złożonej
Obliczyć pochodną funkcji:
a) f(x)=\sin{2x}
b) f(x)=\sqrt{x^3-2x+1}
c) f(x)=\sqrt[3]{1+x^2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji złożonej
Obliczyć pochodną funkcji
f(x)=\sin^2{x}\cdot \cos^2{x}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pochodna funkcji złożonej
Obliczyć pochodną funkcji
f(x)=\frac{\sin{2x}}{1+cos^2{x}}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.