Zadanie - przebieg zmienności funkcji

Treść zadania:

Zbadać przebieg zmienności funkcji \(f(x)=\frac{x^3+1}{x^2}\) i naszkicować jej wykres.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Określamy dziedzinę funkcji:

Mianownik ułamka musi być różny od zera, więc
\(x^3\neq 0\)

\(x\neq 0\)

\(Df:R\backslash \lbrace 0\rbrace\)

Obliczamy granice funkcji na krańcach dziedziny i szukamy asymptot.

Obliczamy granicę funkcji w plus i minus nieskończoności:

\(\lim_{x\to +\infty}{\frac{x^3+1}{x^2}}=\lim_{x\to +\infty}{(x+\frac{1}{x^2})}=+\infty\)

\(\lim_{x\to -\infty}{\frac{x^3+1}{x^2}}=\lim_{x\to -\infty}{(x+\frac{1}{x^2})}=-\infty\)

Ponieważ nie istnieje granica właściwa w plus i minus nieskończoności, wykres naszej funkcji nie posiada asymptoty poziomej.

Obliczamy granicę prawostronną i lewostronną funkcji w punkcie, który nie należy do dziedziny, czyli \(x=0\)

\(\lim_{x\to 0^+}f(x)=[\frac{1}{0^+}]=+\infty\)

\(\lim_{x\to 0^-}f(x)=[\frac{1}{0^+}]=+\infty\)

Mamy więc asymptotę pionową o równaniu \(x=0\)

Sprawdzamy, czy wykres funkcji będzie miał asymptotę pochyłą:

\(\lim_{x\to \pm \infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to \pm \infty}{\frac{\frac{x^3+1}{x^2}}{x}}=\lim_{x\to \pm \infty}\frac{x^3+1}{x^3}=\lim_{x\to \pm \infty}\frac{1+\frac{1}{x^3}}{1}=1\)

Ponieważ istnieje powyższa granica, a współczynnik kierunkowy prostej \(a=1\) (jest równy tej granicy) asymptota ukośna istnieje. Szukamy więc współczynnika b w równaniu asymptoty.

\(\lim_{x\to \pm \infty}(f(x)-ax)=\lim_{x\to \pm \infty}{(\frac{x^3+1}{x^2}-1\cdot x)}=\lim_{x\to \pm \infty}(\frac{x^3+1}{x^2}-\frac{x^3}{x^2})=\lim_{x\to \pm \infty}\frac{1}{x^2}=0\)

Równanie asymptoty pochyłej: y=x

Miejsca zerowe

Aby znaleźć miejsca zerowe funkcji musimy rozwiązać równanie:

\(\frac{x^3+1}{x^2}=0\)

Ułamek jest równy zeru, jeżeli licznik jest równy zeru.

\(x^3+1=0\)

\(x^3=-1\)

\(x=\sqrt[3]{-1}\)

\(x=-1\)

Liczba -1 jest pierwiastkiem równania i miejscem zerowym naszej funkcji.

Monotoniczność funkcji i ekstrema

Aby zbadać monotoniczność funkcji i istnienie ekstremum obliczamy pochodną funkcji, korzystając ze wzoru na pochodną ilorazu funkcji:

\(f'(x)=\frac{(x^3+1)'\cdot x^2-(x^3+1)\cdot(x^2)'}{(x^2)^2}=\frac{3x^2\cdot x^2-(x^3+1\cdot 2x)}{x^4}=\frac{3x^4-2x^4-2x}{x^4}=\frac{x^4-2x}{x^4}\)

Szukamy ekstremum funkcji w punktach, w których pochodna jest równa zeru:

\(f'(x)=0 \)

\(\frac{x^4-2x}{x^4}=0 \)

\(\frac{x(x^3-2)}{x^4}=0\)

\(\frac{x^3-2}{x^3}\)

\(x^3-2=0\)

\(x^3=2\)

\(x=\sqrt[3]{2}\)

W tym punkcie funkcja może mieć ekstremum o ile pochodna zmienia znak przy przejściu przez ten punkt. Sprawdzamy więc znak pochodnej. Ponieważ mianownik pochodnej jest dodatni (\(x^4>0\)), to pochodna jest dodatnia, gdy licznik jest dodatni:


\(f'(x)>0\)

\(x^4-2x>0\)

\(x(x^3-2)>0\)

\(x[x^3-(\sqrt[3]{2})^3]>0 \)

\(x(x-\sqrt[3]{2})(x^2+\sqrt[3]{2}x+\sqrt[3]{4})>0\)

Skorzystaliśmy tutaj ze wzoru skróconego mnożenia:

\(a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)\)

Sporządzamy wykres wielomianu:

Rysunek pomocniczy

Zatem pochodna jest dodatnia dla \(x<0\) oraz dla \(x>x_2\)(tutaj funkcja rośnie). Pochodna jest ujemna dla \(x\) z przedziału (\(0;x_2\)) - w tym przedziale funkcja maleje

Sporządzamy tabelę zmienności. W pierwszym rzędzie zaznaczamy przedziały zmienności oraz punkty, w których spodziewamy się ekstremum lub takie, które nie należą do dziedziny. W drugim rzędzie zaznaczamy znak pochodnej oraz jej wartość. W trzecim rzędzie za pomocą strzałek zaznaczamy, czy funkcja rośnie czy maleje. Pozwala to wyobrazić sobie przebieg funkcji.


(-\infty;0)0(0;\sqrt[3]{2})\sqrt[3]{2}(\sqrt[3]{2};\infty)
f'(x)+-0+
f(x)\nearrow\searrow1,9
min
\nearrow

Do tabeli wstawiono dodatkowo wartość funkcji w punktach, gdzie funkcja przyjmuje ekstremum:

\(f_{min}(\sqrt[3]{2})=\frac{(\sqrt[3]{2})^3+1}{\sqrt[3]{2^2}}=\frac{2+1}{\sqrt[3]{4}}=\frac{3}{\sqrt[3]{4}}\approx 1,9\)

Na podstawie powyższych danych sporządzamy szkic wykresu funkcji.

przebieg zmienności funkcji f(x)=\frac{x^3+1}{x^2}

© medianauka.pl, 2010-10-05, ZAD-951

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Zbadać przebieg zmienności funkcji \(f(x)=x^3+x^2-5x+3\) i naszkicować jej wykres.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Zbadać przebieg zmienności funkcji \(f(x)=\frac{x^2-1}{x-4}\) i naszkicować jej wykres.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Zbadać przebieg zmienności funkcji \(f(x)=\frac{4x+1}{2x^2-4x}\) i naszkicować jej wykres.

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.