Zadanie - Obliczanie całek


Oblicz
\int{2^{2x}\ln{2}dx}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

A=\int{2^{2x}\ln{2}dx}\\ 2^x=u\\ 2^x\ln{2}dx=du\\ A=\int{udu}=\frac{1}{2}u^2+C=\frac{1}{2}2^{2x}+C=2^{2x-1}+C

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Mamy całkę A:

A=\int{2^{2x}\ln{2}dx}=\int{(2^{x})^2\ln{2}dx}

Skorzystamy z metody podstawienia:

\int{f(g(x))g'(x)dx}=\int{f(u)du}

Możemy zastosować tę metodę, jeżeli znajdziemy jednocześnie pewną funkcję i jej pochodną. W tym przypadku mamy:

(2^x)'=2^x\ln{2}

Stosujemy proste podstawienie:

2^x=u tło

Obliczamy pochodną

(Notacja "dx" oznacza pochodną względem zmiennej x):

2^x\ln{2}dx=du tło

Otrzymujemy:

A=\int{2^x\cdot 2^x\ln{2}dx}=\int{udu} tło tło tło tło

Teraz obliczamy całkę, korzystając ze wzoru:

\int{x^ndx}=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C

I otrzymujemy:

A=\int{udu}=\frac{u^{1+1}}{1+1}+C=\frac{1}{2}u^2+C

Wracamy do zmiennej x, otrzymując odpowiedź:

A=\frac{1}{2}u^2+C=\frac{1}{2}(2^x)^2+C=\frac{2^{2x}}{2}+C=2^{2x-1}+C

ksiązki Odpowiedź

\int{2^{2x}\ln{2}dx}=\frac{2^{2x}}{2}+C=2^{2x-1}+C

© medianauka.pl, 2010-10-10, ZAD-969

Zadania podobne

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{x^3\sqrt{3x^4-5}dx}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{3\sin^2{x}\cos{x}dx}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
\int{\frac{\ln^2{x}}{x}dx}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.