Zadanie - Obliczanie całek

Treść zadania:

Oblicz \(\int{2^{2x}\ln{2}dx}\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Mamy całkę \(A\):

\(A=\int{2^{2x}\ln{2}dx}=\int{(2^{x})^2\ln{2}dx}\)

Skorzystamy z metody podstawienia:

\(\int{f(g(x))g'(x)dx}=\int{f(u)du}\)

Możemy zastosować tę metodę, jeżeli znajdziemy jednocześnie pewną funkcję i jej pochodną. W tym przypadku mamy:

\((2^x)'=2^x\ln{2}\)

Stosujemy proste podstawienie:

\(2^x=u\)

Obliczamy pochodną

(Notacja "\(dx\)" oznacza pochodną względem zmiennej \(x\)):

\(2^x\ln{2}dx=du\)

Otrzymujemy:

\(A=\int{2^x\cdot 2^x\ln{2}dx}=\int{udu}\)

Teraz obliczamy całkę, korzystając ze wzoru:

\(\int{x^ndx}=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C\)

I otrzymujemy:

\(A=\int{udu}=\frac{u^{1+1}}{1+1}+C=\frac{1}{2}u^2+C\)

Wracamy do zmiennej \(x\), otrzymując odpowiedź:

\(A=\frac{1}{2}u^2+C=\frac{1}{2}(2^x)^2+C=\frac{2^{2x}}{2}+C=2^{2x-1}+C\)

ksiązki Odpowiedź

\(\int{2^{2x}\ln{2}dx}=\frac{2^{2x}}{2}+C=2^{2x-1}+C\)

© medianauka.pl, 2010-10-10, ZAD-969

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Oblicz \(\int{x^3\sqrt{3x^4-5}dx}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Obliczyć \(\int{3\sin^2{x}\cos{x}dx}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Oblicz \(\int{\frac{\ln^2{x}}{x}dx}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.