zadanie

Zadanie 557 - twierdzenie Talesa, podział odcinka


Odcinek o długości a podzielić na dwa odcinki w stosunku 3/5.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Korzystamy z twierdzenia Talesa. Ilustruje to poniższa animacja:

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

© Media Nauka, 2011-01-07

Zadania podobne

kulkaZadanie 559 - środek odcinka
Punkty A=(\frac{\sqrt{5}}{5},2), \ B=(\sqrt{5},1) wyznaczają odcinek \overline{AB}. Znaleźć jego środek.

kulkaZadanie 560 - złoty podział odcinka
Znaleźć złoty podział odcinka o długości 10